Täna, 5. juunil anti Pärnus Pernova Hariduskeskuses kätte noore looduskaitsja märgid. Sel aastal oli kõige rohkem märgi saajaid Saare, Tartu ja Harju maakonnast.

Märgi saajaid õnnitlenud keskkonnaministri Marko Pomerantsi sõnul ei tule Eestis puudust looduse huviga noortest. „Enamus laureaate on aktiivsed loodusainete olümpiaadidel osalejad, paljud kirjutavad looduse teemalisi uurimistöid ning ülejäänud on tublid loodusfotograafid – selle põhjal võib öelda, et loodusteadlike inimesi on meil tulevikus küll,“ ütles keskkonnaminister.

Tänavuste märgi saajate hulgas on nii loodusteemaliste uurimustööde koostajaid, erinevate loodusteemaliste ürituste – loodusretked, talgupäevad, seminarid – eestvedajaid ja korraldajaid, samuti loodusainete olümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi ja üliõpilasi.

Noore looduskaitsja märki antakse välja 2011. aastast, ühel aastal antakse välja maksimaalselt 30 märki. Märgiga tunnustatakse noore, kuni 26-aastase aktiivse looduskaitsja tegevust. Märk antakse isikule, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele.

Noore looduskaitsja märk kujutab tammelehte ja on valmistatud valgest vasest ning kaetud läbipaistva rohelise emailiga. Märgi autor on kunstnik Julia Maria Künnap.

Tänavused märgi saajad:

Agnes Pajula (16 a) – Surju Põhikooli 9. klassi õpilane, kes on edukalt osalenud loodusainete olümpiaadidel ning mitmel aaastal ka Sooma rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel. Lisaks on Agnes on suur loodusfotograafia- ja linnuhuviline.

Anni Joamets (8. kl) – Anni on Tallinna Prantsuse Lütseum 8. klassi õpilane, kes osaleb aktiiviselt Tallinna Linnuklubi tegevuses ning on olnud edukas nii loodusainete olümpiaadidel kui linnuviktoriinidel.

Art Villem Adojaan (16. a) – Art Villem on Tartu Tamme kooli 9. klassi õpilane ning Eesti Ornitoloogiaühingu liige, kelle uurimistöö kalakajakast on pälvinud tänavu mitmeid auhindu. Art Villem on olnud edukas nii erinevatel loodusviktoriinidel kui loodusfotode ja -joonistuste konkurssidel.

Artur Raik (7. kl) – Artur on Tallinna Prantsuse Lütseumi 7. klassi õpilane. Kes koostas sisuka uurimistöö talvistest aialindudest ning on esinenud edukalt loodusainete olümpiaadidel.

Diana Alt (9. kl) – Diana on Saaremaa Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane, kes on koos laureaat Eloga kirjutanud mitmeid uurimistöid Saaremaa loodusest – nii siinsete sokkude sarvedest kui rannaniitude tigudest. Osalenud mitmel aastal Vilsandi rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel.

Elo Nõmm (9. kl) – Elo on Saaremaa Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane, kes on koos laureaat Dianaga kirjutanud mitmeid uurimistöid Saaremaa loodusest – nii siinsete sokkude sarvedest, kui rannaniitude tigudest. Osalenud mitmel aastal Vilsandi rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel.

Jürgen Karvak (21 a) – Jürgen on Tartu Ülikooli ökoloogiatudeng ning Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi president, kes on aktiivselt panustanud noorte loodusteadlikkuse tõstmisele, korraldades loodusteemalisi üritusi ning matku. 

Karin Kivisild (12. kl) – Karin on Põlva Ühisgümnaasiumi abiturient, kes on osalenud mitmetes keskkonnaalastes projektides ja kursustel, jaganud oma teadmisi ka noorematele õpilastele ning koostanud uurimistöö putukamürkide mõjust jooksiklaste käitumisele.

Karl Jakob Toplaan (18 a) – Karl Jakob on Kuresaare Gümnaasiumi õpilane, kel suur pildistamishuvi ning ohtralt auhindu erinevatel loodusfoto konkurssidelt. Karl Jakob on osalenud mitmeid aastaid Vilsandi rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel.

Lea Lopp (18 a) – Lea on Ülenurme gümnaasiumi abiturient, kes on osalenud edukalt loodushariduslikel konkurssidel, kirjutanud uurimistöid, osalenud matkadel, talgutel ja koristusaktsioonidel ning juhendanud nooremaid õpilasi.

Martin Vesberg (6. kl) – Martin on Saaremaa Ühisgümnaasium 6. klassi õpilane, Martin on aktiivne osaline loodusalastel seminaridel ja kursustel ning on esinenud edukalt mitmetel loodushariduslikel konkurssidel

Merlyn Leigh Dunderdale (9. kl) – Merlyn on Nõo Põhikooli 9. klassi õpilane, kes on saavutanud väga häid tulemusi loodusainete olümpiaadidel ja konkurssidel ning on osaleb aktiivselt Tartu Loodusmaja loodus- ja keskkonnauuringute huviringis.

Mihkel Kaalep (17 a) – Mihkel on Viimsi Keskkooli õpilane, kes on silma paistnud aktiivse tegevusega keskkonnaprobleemidele tähelepanu juhtimisel. Mihkel on südameasjaks võtnud kliimamuutuste teema ning on selles küsimuses esinenud nii Eestis kui kaugemal.

Pelle Mellov (11. kl) – Pelle on Tartu Waldorf Gümnaasiumi 11. klassi õpilane, kes on aastaid aktiivselt osalenud erinevates looduskaitselistes tegevustes, olnud  aktiivne looduslaagrites ja talgutel ning suureks abiliseks ornitoloogide välitöödel.

Raido Kiss (9. kl) – Raido on Kääpa Põhikooli 9.kl. õpilane, kes on 4 aastat osalenud GLOBE suvelaagrites, uurinud kodukoha ümbruse tahmasisaldust ning koos juhendajaga Tartu Ülikoolist ka õhu ammoniaagisisaldust ning seda mõjutavaid tegureid. Raido on lisaks saavutanud häid tulemusi nii loodusainete olümpiaadidel kui õpilastööde konkurssidel.

Rainer Grosberg (12. kl) – Rainer on Tartu Miina Härma Gümnaasiumi abiturient, kes vaatamata oma noorusele on korraldanud juba mitmeid erinevaid looduskaitsega seotud üritusi – nt oli Rainer rahvusvahelise mesilaste-teemalise noortevahetuse „To Bee or not to Bee“ üks organiseerijatest. Lisaks on ta läbinud loodusgiidide koolitusprogrammi, osalenud Matsalu rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel ning hea loodusetundjata konkursil.

Sandra Poks (TÜ ökoloogiatudeng) – Sandra õpib Tartu Ülikoolis ökoloogiat ning oli aastatel 2015-2016 Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi president. Sandra on aastaid panustanud nii ringi töösse kui laiemalt noorte loodusteadlikkuse tõstmisesse.

Svea Stahlman (9. kl) – Svea on Lihula Gümnaasiumi 9. klassi õpilane, kes on osalenud mitmeid aastaid väga edukalt Matsalu rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel, kaitsealuse liigi, roheka õõskeele, seiretöös ning The Baltic Sea Project rannikuvaatluste projektis. Lisaks on Svea olnud edukas loodusainete olümpiaadidel.

Triin Edovald (26) – Triin on juba alates 1999. aastast kaasa löönud erinevate loodusteemaliste ürituste korraldamisel ning laste ja noorte loodusharidusse panustamisel – nii matkajuhi, lektori kui organiseerijana. Lisaks on Triin uurinud pisiimetajaid Pirita maastikukaitsealal, osalenud kogumiku  „Õu on abiks“ koostamisel ning seiranud Eesti hirvlasi.