Vesikonna veemajanduskavade koostamiseks viiakse läbi avalikke arutelusid. Enne vesikonna veemajanduskavade esitamist kooskõlastamiseks ametiasutustele toimub kaks avalikku arutelu. Vesikonna veemajanduskavad esitatakse kooskõlastamiseks 2009. aasta mais või juunis, teatas Keskkonnaministeerium.

  • Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava eelnõu avalik arutelu

Reedel, 20. märtsil 2009:
Tallinnas, Mustamäe tee 33 (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses)
Kell 10.00-13.00
Arutelu kava: Lääne-Eesti arutelu kava


Arutelu käigus tutvustavad veemajanduskava koostajad kava eelnõu sisu, vesikonna pinna- ja põhjavee seisundit, veemajandusprobleeme ja meetmeid vee seisundi parandamiseks.

Arutelul osalemiseks registreeru siin

  • Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavade eelnõude avalik arutelu

Kolmapäeval, 25. märtsil 2009:
Tartus, Aleksandri 14 (Keskkonnaameti Tartu-Jõgeva regiooni kontoris Tartus)
Kell 10.00-13.00
Arutelu kava: Ida-Eesti ja Koiva arutelu kava

Arutelu käigus tutvustavad veemajanduskava koostajad kava eelnõu sisu, vesikonna pinna- ja põhjavee seisundit, veemajandusprobleeme ja meetmeid vee seisundi parandamiseks.

Arutelul osalemiseks registreeru  siin

Järgmised veemajanduskavade avalikud arutelud toimuvad 2009. aasta suvel/sügisel veemajanduskavade avaliku väljapaneku ajal. Avaliku väljapaneku kestvus on kuus kuud.