2019. aastal võttis Eesti Pärimusmuusika Keskuse poolt pakutavast osa 73714 inimest, mis on võrreldes 2018. aastaga üle 2000 inimese rohkem. Nii nagu viimastelgi aastatel, pööras Keskus möödunud aastal enim tähelepanu noortele, samuti üle-eestilistele tegevustele.

  • Bioneeri uudised
  • 17. jaanuar 2020
  • Foto: https://pixabay.com/photos/concert-crowd-silhouette-3084876/

Noortele suunatud tegevustest kasvas koolikontsertide arv enam kui 30 võrra. Kokku anti koolides üle Eesti kokku 175 kontserti. Ühtlasi käivitati koostöös Viljandi Kesklinna Kooliga pilootprojekt “Pärimusmuusika valikaine üldhariduskoolis”, millest sai osa 77 Viljandi Kesklinna Kooli õpilast. Kokku sai Keskuse ja Keskuse juures tegutseva August Pulsti õpistu poolt korraldatud noortele suunatud laagritest, kontsertidest, õpitubadest, valikainest ja Võistumängimisest osa 13900 noort ehk üle 1000 noore enam kui aasta varem.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on stabiilselt kasvav noorte osavõtt Keskuse tegemistest väga rõõmustav: „Meil on hea meel, et oleme suutnud käima lükata toimiva süsteemi, mis aitab ka noorte hulgas tutvustada ja väärtustada meie pärimust ja juuri. Ainult nii saavadki sündida uued nimed, kes pärimusmuusikat järgmistele põlvkondadele edasi kannavad.”

Uute tulijatena lisandusid Pärimusmuusika Keskuse poolt korraldatud sündmuste ritta kevadine õuefestival FOLKLOOB, mille kohalik publik soojalt vastu võttis, ning koostöös Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsusega korraldatud KopliFest, kus pärimusmuusika kontsertprogrammist sai osa enam kui 700 tallinnlast.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse suurima publikuarvuga sündmus on jätkuvalt Viljandi pärimusmuusika festival, mida külastas 2019. aastal ligi 25000 inimest. MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus on üleriigiliselt tegutsev valitsusväline pärimusmuusikaalast huviharidust toetav ja korraldav ning pärimusmuusika elavat esitust levitav organisatsioon. Keskuses töötab 21 inimest.