Pärnumaa ja kogu Euroopa seisavad silmitsi kliimamuutustest põhjustatud kiireloomuliste probleemidega, mis nõuavad tõhusaid ja jätkusuutlikke lahendusi. Seega toimub Euroopa Komisjoni Regions4Climate projekti seminar, mis keskendub kliimakindlama tuleviku loomisele. Seminar toimub teisipäeval, 28. novembril kell 14-17 Pernova Loodusmajas.

  • Bioneeri uudised
  • 24. november 2023
  • Foto: Pärnu vanad majad. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Üha süvenev probleem linnades on kuumasaared – alad, kus hoonestus, asfalt ja muud pinnakatted tõmbavad päikesepaistelistel päevadel ligi rohkem soojust  ning kipuvad ülekuumenema. Kuumalained on üks peamisi tulevikukliima ohte, mida oleme kogenud ka Eesti viimaste aastakümnete suvedel. Kuumalained muutuvad prognooside järgi sagedasemaks ja soojussaare efekti tõttu on intensiivset kuuma eriti raske taluda linnades. See mõjutab eriti haavatavamaid  gruppe, nagu kroonilised haiged, väikelapsed ja eakad, kellel suureneb haigestumise ja suremuse risk. Näiteks Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmete järgi suri 2021. aasta juunis ja juulis Eestis 250 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal. Tol aastal hüppeliselt kasvanud suremuse peamise põhjusena tõi TAI välja koroonapandeemia ning suvise kuumalaine.

Regions4Climate projektiga on Pärnu linna ja lähiümbrusesse paigaldatud ligikaudu 50 ilmaandurit, mis annavad põhjaliku ülevaate piirkonna mikrokliima kohta. Need andurid, millest enamik asub Pärnu linnas ja mõned Tori vallas, mõõdavad temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust, võimaldades reaalajas jälgida temperatuurierinevusi erinevates piirkondades, sealhulgas rohealadel, hoonestatud aladel ja mere ääres.

Seminaril keskenduvad eksperdid järgmistele teemadele:

  • Regions4Climate projekti tutvustus ja ülevaade;
  • kliimamuutused ja nende mõju Pärnumaal;
  • Regions4Climate projekti ilmaandurite võrgustik ja esimesed tulemused;
  • Pärnu linna kliima- ja energiakava tegevused ja edusammud;
  • Pernova Loodusmaja tutvustus ja tegevused.
     

Seminar "Kuidas luua kliimakindlat Pärnumaad?" toimub Euroopa Komisjoni projekti Regions4Climate osana. Projekti eesmärk on kasutada innovaatilisi lahendusi, et muuta eri piirkondi kliimamuutustele vastupidavamaks, tehes selleks koostööd huvirühmadega. Projekti käigus töötatavad eksperdid välja ja hindavad vastupanuvõime lahendusi, sh uusi tehnoloogiaid, ärimudeleid ja poliitikameetmeid. Projektipartnerid Eestis on SA Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnu linn, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Projekt kestab 2027. aasta lõpuni.

VIDEO ÜLEKANDE LINK (avatakse 15min enne seminari)

LISAINFO: