Viimaste aastate jooksul on Eesti, sealhulgas Pärnumaa, kogenud kliimamuutuste mõju, mis väljendub äärmuslikes ilmastikunähtustes nagu põud, kuumalained, tugevad vihmasajud, üleujutused ja maalihked. Need sündmused mõjutavad oluliselt kohalike inimeste füüsilist ja vaimset tervist ning nende töö- ja elukeskkonda.

  • Kliima
  • 25. märts 2024
  • Foto: Pärnu. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Pärnumaa on oma geograafilise asukoha tõttu eriti vastuvõtlik kliimamuutustega kaasnevatele ilmastikunähtustele ning ühe ulatuslike tagajärgedega ohuna nähakse siinkohal maalihkeid, mida soodustab piirkonna nõrk savipinnas. Uuringud on tõestanud, et nii looduslikud protsessid kui ka inimtegevus, sealhulgas pinnase veesisalduse ja nõlvakalde muutmine, suurendavad olulisel määral maalihete riski.

Sellele tähelepanu juhtimiseks toimub seminar "Kliimakindlam Pärnumaa - kaldaalade kaitse ja kasutamine", mis toimub Euroopa Komisjoni projekti Regions4Climate raames. Seminaril jagatakse teavet projekti tegevuste ja eesmärkide kohta Pärnumaal, tuues esile ka kliimamuutuste laiema mõju piirkonnale. Üritusel tutvustatakse esmakordselt Tartu Ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuringut, mis keskendub Pärnu linna nelja jõe lihkeohtlikele jõelõikudele. Uuringu andmeid kasutatakse tulevikus piirkonna arendamisel tehtavate otsuste tegemisel.

Seminar keskendub järgmistele olulistele teemadele:

  • Regions4Climate projekti tutvustus ja selle tegevused Pärnumaal;
  • Kliimamuutuste mõju Pärnumaale, eriti seoses maalihetega;
  • Pärnu linna maalihete uuringu tulemuste esmakordne tutvustus;
  • Veekaitseliste piirangute olulisus ja eesmärgid.
     

Regions4Climate projekti eesmärk on edendada innovaatilisi lahendusi, mis suurendavad eri piirkondade vastupanuvõimet kliimamuutustele. Koostöös huvirühmadega töötatakse välja uued tehnoloogiad, ärimudelid ja poliitikameetmed. Eestist osalevad projektis SA Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnu linn, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus ning projekt kestab kuni 2027. aasta lõpuni.

Üritus on tasuta, kuid osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Registreerimine on avatud kuni 12. aprillini.