10.-14. novembrini toimub Põlvas Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise kalapüügikomisjoni 27. istung, kus arutatakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügiga seotud küsimusi, teatas Keskkonnaministeerium.

Komisjoni sügisesel istungil lepitakse kokku järgmise aasta kogu lubatud püügimaht, mis Peipsi ja Lämmijärves jaguneb kalaliikide kaupa riikide vahel võrdselt. Pihkva järves on püügikvoodid üksnes Venemaal. Eestile kuulub Pihkva järvest väga väike osa vee-alast, kus Eesti kalurid võivad püüda Eestile eraldatud Peipsi ja Lämmijärve kvootide arvelt. Arvestades kalavarude olukorda, määratakse püügikvoodid Peipsi siiale, latikale, kohale, haugile, lutsule, ahvenale, särjele, Peipsi tindile ja rääbisele.

Samuti lepitakse sügisesel istungil kokku soovitused 2009. aasta esimeseks pooleks kalapüügi reguleerimise tehniliste meetmete ja kalavaru teadusuuringute ning kalapüügi järelevalve teostamise kohta.

Eesti ja Venemaa vahelisele koostööle piiriveekogude kalavarude kaitseks ja majandamiseks pandi alus 4. mail 1994, kui Moskvas kirjutati alla Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkulepe. Selle kokkuleppe alusel moodustatud kalapüügikomisjon saab kokku kaks korda aastas - kevadel ja sügisel.

Lisainfo:
Mare Ojarand,
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialist
626 0715

Allikas: Keskkonnaministeerium