Paavst Fanciscus kutsus üles täna, 1. septembril, Peetri väljakul peetud palvusel kõiki planeedil elavaid inimesi üles muutma oma igapäevaseid harjumusi, et peatada kliimamuutus.

Argentiinast pärinev paavst Franciscus, kodanikunimega Jorge Mario Bergoglio on 82 aastane. Oma avaldustes on ta korduvalt pööranud tähelepanu kliimamuutuste probleemile, samuti võtnud selgelt taunivaid hoiakuid tarbijalikkuse suhtes. Nendele teemadele pööras ta erilist tähelepanu oma 2015. aastal avaldatud entsüklikas "Laudato si'" (Ole kiidetud).

"Me oleme loonud kliimakriisi, mis ähvardab tõsiselt loodust ja elu, ka meie endi oma." ütles paavst täna Vatikanis peetud inglipalves.

Katoliku kiriku pea kutsus inimesi üles ümberhindama oma senist elustiili: "On aeg mõelda oma elulaadi üle järgi ning mõelda selle üle, et meie valikud toidu, tarbimise, reisimise, vee, energia ja paljude teiste materiaalsete hüvede kasutamise suhtes on sageli hoolimatud ja kahjulikud."

Kirukupea loodab oma tänase palvega jõuda iga inimeseni. Ta nimetas kõiki inimesi ühtse "inimperekonna" liikmeteks. "Muutkem end, otsustades lihtsama ja looduse suhtes lugupidavama elulaadi kasuks." kutsus paavst üles.

Franciscus tunnustas noori keskkonnaaktiviste, kes survestavad poliitilisi institutsioone, nõudes neilt tegusid, mitte erapoolikute huvide ja mugavuse tõttu täitmata jäävaid lubadusi. "Meie palvete ja üleskutsete eesmärk on tõsta eeskätt poliitiliste ja kodanikuühiskonna juhtide teadlikkust," avaldas paavst arvamust.