Tänavustel Peipsi järve koristustalgutel eemaldati veekogust 1061 vana nakkevõrku, mille kogupikkuseks võib arvestada umbes 74 kilomeetrit.

Keskkonnainspektsiooni korraldatud kampaania esimeses etapis (mis viidi läbi aprilli lõpus) toodi kolme päevaga järvest välja 482 peremeheta nakkevõrku, üks avaveemõrd ja üks mõrralinast tehtud suurem kott, mida tõenäoliselt oli kasutatud sumbana.

Eile lõppenud jätkukoristusel eemaldati kolme päevaga veekogust 579 selguseta kuuluvusega nakkevõrku, üks suurem juhtaiata mõrd ning üks mutnik ehk põhjanoot. Välja tõmmati ka üks mõrraankur koos pikka köiega.

„Võrreldes varasemate aastatega oli sel korral rohkem raamvõrke ja nö soome tüüpi nakkevõrke, mis on märksa hinnalisemad kui niinimetatud hiinakad, mis viitab sellele, et kalurid ei jõudnud ilmastikuolude muutumisel oma püüniseid veest välja tuua,“ märkis kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.

Esimese koristusetapi viis Keskkonnainspektsioon läbi peamiselt oma jõududega, kampaania teisel etapil lõid kaasa ka kutselised kalurid ja harrastuskalastajad. Peipsi koristustalgutel andis oma panuse ühtekokku 62 inimest. Keskkonnainspektsioonist osales tragimistel 28 inspektorit erinevatest maakondadest, abiks olid 18 kalurit, 10 harrastuspüüdjat, kolm Keskkonnaministeeriumi ametnikku, üks abipolitseinik, üks TÜ Mereinstituudi töötaja ning üks vabatahtlik.

Kui kõik läbisõidetud kilomeetrid ja töötunnid kokku arvutada, on numbrid muljet avaldavad: kuue päevaga sõideti järvel läbi ca 3300 km, töötunde tuli kõigi osalejate peale kokku 1100, mis on arvutuslikult 147 tööpäeva. Viimasel tragimise päeval tõusis tugev tuul, mistõttu oldi sunnitud planeeritust varem sadamasse tagasi pöörduma.

Vette triivima jäänud võrkude eemaldamine on vajalik, sest need püüavad kala veel pikka aega edasi ja kahjustavad seega kalavarusid. Vees olevad hüljatud püügivahendid tekitavad kahju ka harrastuskalastajate püügivarustusele.

Keskkonnainspektsioon korraldab Peipsi järve võrkudest puhastamist alates 2006. aastast. Igal aastal on järvest välja tõmmatud mitusada veekogu risustavat nakkevõrku.

Peipsi järve tragimised toimuvad Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.