Keskkonnaminister Keit Pentus osales sel nädalal Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu keskkonnanõukogul, kus kujundati ühist positsiooni selle aasta lõpus toimuvaks ÜRO kliimakonverentsiks. 

„Kuidas ergutada uusi töökohti loovate ja loodusvara kokku hoidvate tehnoloogiliste lahenduste suuremat kasutusele võtmist - need teemad on laual mitte ainult Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides. Osaliselt just nendele teemadele keskendutakse ka detsembris toimuval kliimakonverentsil,” selgitas keskkonnaminister Keit Pentus.

Keskkonnaministri sõnul on Euroopa Liidu riigid keskkonnateadlikkuse osas väga paljudest teistest riikidest üksjagu ees. “Jälgime järjest täpsemalt seda, kuidas oma majandust kasvatada nii, et loodusvarasid ei raisata, vaid kasutatakse kokkuhoidlikult ja efektiivselt,” lisas minister.

„Keskkonna ja kliimaga seotud mured ei arvesta kuidagi riikide piire, seetõttu on tähtis, et sarnased põhimõtted ja eesmärgid oleksid omaks võetud mitte ainult Euroopa Liidus, vaid võimalikult paljude maailma riikide hulgas.”

Ta selgitas, et järgmisel ÜRO kliimakonverentsil on peateemaks see, kuidas pärast Kyoto protokolli perioodi lõppu uutes kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähendamise eesmärkides kokkuleppele jõuda. „Valmisolek saastamise vähendamiseks on väljaspool Euroopa Liitu riigiti väga erinev. Euroopa Liidu soov on Kyoto järgse kõiki riike hõlmava kokkuleppe osas järgmisel kliimakohtumisel aset leidvatel läbirääkimistel edasi liikuda.”

28. novembrist-9. detsembrini 2011 toimub Lõuna-Aafrika Vabariigis Durbanis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 17. istungjärk ja Kyoto protokolli osaliste koosoleku 7. istungjärk.