Toites 12 vesikonda, on troopiline savann Cerrado sisuliselt Brasiilia veepaak. Cerrado tähendab portugali keeles paksu – ja seda ta esialgu vähemalt elurikkuse poolest veel ka on. Kolmekümne aasta pärast võib kogu see fantastiline ökosüsteem aga kokku kukkuda. 

Kuigi enamik inimesi pole Cerradost silpigi kuulnud, kujutab ta endast planeedi üht olulisemat paika – juhul kui kahel miljonil ruutkilomeetril laiuvat maalahmakat saab üldse paigaks nimetada. Cerrado katab sama palju maad kui Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriik kokku. 

Oma rohkem kui 11 000 taimeliigi ja sadade loomaliikidega on Cerrado UNESCO andmetel bioloogiliselt mitmekesiseim savann planeedil. 

Cerrado ja Amazonas on omavahel tihedalt seotud. Savann sõltub vihmametsast, et tekitada sademeid, mis täidavad selle jõgesid ja põhjaveekihte. Vihmamets aga sõltub omakorda savannist, et toita selle lõunapoolset poolt läbivaid veeteid. Nagu sukk ja saabas. Atmosfäärist süsiniku absorbeerijatena mängivad nii Amazonas kui ka Cerrado olulist rolli kliima stabiliseerimisel. Ent nad mõlemad võivad ka kiirendada globaalset soojenemist, kui nad lükatakse mööda kriitilisest piirist, mil nende taimestik sureb välja ja vabastab süsinikuvarud. Sel juhul saab suka ja saapa tandemist välgumihkli ja bensiinipaagi kooslus.

Viimastel aastakümnetel on Cerradost tehtud põllumajanduslik kullaauk, mis on viinud Brasiilia mööda isegi USA-st. Cerrado arvelt on Brasiiliast kujunenud suurim sojaubade ja maisi eksportija. Ning ka võimsaim puuvillatootja. 

MapBiomasi andmetel on inimesed jõudnud poole Cerradost juba põllumaaks muuta. Ladina-Ameerika suurima majanduse turbomootoril on paraku oma hind – Maailma Looduse Fondi (WWF) rehkenduse järgi tekitab Cerrado põllumaaks muutmine aastas 230 miljonit tonni süsinikku, mis võrdub 50 miljoni auto aastaheitega. 

Brasiilia kosmoseagentuuri INPE satelliitseire on Cerrados tänavu registreerinud ligi 40 000 põlengut. MapBiomase andmetel on maha põletatud peaaegu Šveitsi-suurune ala. Veevarud on aga saastunud pestitsiidide ja umbrohutõrjevahenditega.

Kui põllumajandus jätkab praeguses tempos buumimist, variseb Cerrado bioom vähem kui 30 aasta pärast kokku – niisugusele järeldusele jõudsid Brasiilia 12 teadlast oma teadusartiklis, mille avaldas hiljuti ka ajakiri Global Change Biology [Hofmann_et_al_2021_Brazilian_Cerrado_is_becoming_hotter_and_drier.pdf - Google Drive].

Kõige eelneva valguses on ilmselt kainestav meeles pidada, et cerrado ei tähendagi ainult paksu. Cerrado, see on ka ‘suletud’.

Põllumajandus, eriti soja tootmine ja karjakasvatus, on hävitanud umbes 80% Cerrado algsest taimestikust ja ohustanud selle bioloogilist mitmekesisust. See mõjutab ka Cerrado veeringlust ja kvaliteeti, mis võib põhjustada tõsiseid keskkonna- ja sotsiaalprobleeme