Esmaspäevast, 1.-12. detsembrini toimuvad Poolas Poznanis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 14. istung ja Kyoto protokolli osaliste 4. kohtumise istungjärk. Kohtumiste eesmärk on jätkata eelmisel aastal Balil toimunud läbirääkimisi, et saavutada uus riikidevaheline kliimakokkulepe 2009. aasta lõpus Kopenhaagenis.

„Poznani kohtumisel toimuvad läbirääkimised peaksid looma eeldused tulemuslikuks kohtumiseks järgmisel aastal Kopenhaagenis,“ ütles Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler Allan Gromov. „Eesti toetab eesmärki saavutada Kyoto protokolli-järgseid tegevusi pärast 2012. aastat ja selleks vajaliku kokkuleppe sõlmimist juba 2009. aastal Taanis,“ märkis ta.

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni konverentsil teevad osapooled kokkuvõtteid 2008. aasta edusammudest ja valmistuvad järgmise aasta istungi kokkulepeteks. Lisaks 2012. aasta järgse perioodi planeerimisele on kohtumisel jätkuvalt aruteluks juba varem tõstatatud küsimused, nagu heitkoguste vähendamise kohustused ja võimalused arenenud riikides ning arengumaade panus sellesse. Samuti tõstatatakse üles sellised teemad, nagu metsaraiest tingitud heikoguste vähendamine ja kohanemine kliimamuutuste mõjudega. Kõne alla tulevad ka tehnoloogia- ning rahastamise küsimused.

Eestile on olulised ka konventsiooni ja protokolli rakendamist abistavate organite koosolekud, kuna seal arutatakse meile tähtsaid küsimusi, nagu kliimamuutuste valdkonna aruandluskohustused ja aruannete nõuete muutmine ning Kyoto protokolli paindlikud mehhanismid.

Eestit esindavad kohtumisel Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler Allan Gromov, rahvusvahelise koostöö osakonna nõuniku kt Aare Sirendi ja välisõhu ja kiirgusohutuse büroo spetsialist Karin Radiko.

Vt lisaks ÜRO kliimamuutuste konverentsi kohta: http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php.