Eile lõppenud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi tavajäätmeprügilate sulgemise teise taotlusvooru esitati 6 taotlust. Nõuetele mittevastavate prügilate sulgemiseks taotletakse kokku 210 607 142 krooni, millele lisandub taotlejate omaosalus.

KIK kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust ning annab vajadusel taotlejale võimaluse oma taotlust nõuetele vastavaks muuta. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb KIK  60 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast.

Eelmisesse prügilate sulgemise taotlusvooru 2008. aasta augustis laekus KIKi viis taotlust, millest otsustati rahuldada kolm: Pärnu Rääma prügila, Saaremaa Neemi prügila ja Hiiumaa Käina prügila. Jäätmeseaduse kohaselt peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema ladestamiseks suletud käesoleva aasta 16. juuliks ning korrastatud 2013. aasta 16. juuliks.

Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest tavajäätmeprügilate sulgemiseks on kavandatud 630 miljonit krooni. Selle summa ulatuses toetatakse keskkonnateenistuste poolt sulgemisotsuse saanud prügilate sulgemistöid: jäätmete koondamist, tihendamist, ladestuskoha eripära arvestava nõlvuse andmist ning jäätmelademe katmist kas haljastusega või muul viisil.