Nüüd on võimalik Prisma Peremarketi taaraautomaatides tagastada ilma pandimärgita pakendeid. Automaadid võtavad tasuta vastu kõiki metallist ja plastist joogipakendeid, mille omadused on masinale pakendi tuvastamiseks selgeks õpetatud.

  • Jäätmed
  • 10. aprill 2019
  • Foto autor Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Kui siiani visati välisreisilt kaasa toodud pandimärgita pakendid prügikasti, osa jõudis ka pakendikonteineritesse või jäid teised hoopis meie loodust reostama, siis nüüd on kõigil võimalik need joogipakendid mugavalt taaskasutusse suunata. Sellele eelnes Eesti Pandipakendi, Tomra Service ja Prisma Peremarketi märtsis käivitunud pilootprojekt, mille positiivsed tulemused andsid jätkamiseks kindlustunde, et inimesed tagastavad pandipakendite hulgas hea meelega ka Eesti pandisüsteemi väliseid pakendeid selle eest tagatisraha saamata.

„Eestisse jõuab igal aastal miljoneid plastpudeleid ja plekkpurke, millel ei ole meil kehtivat pandimärki ning mis kipuvad oma eluringi lõpetama looduses või prügikastis. Selliseid välismaalt ostetud pakendeid oli eelmisel aastal hinnanguliselt 100 miljonit. Taaraautomaatide konfiguratsioonist tulenevalt ei õnnestunud neid seni vastu võtta. Nüüd oleme selle olukorra koostöös Prismaga lõpuks lahendanud ja alustasime ka Eesti pandimärgita plast- ja plekktaara kokku kogumist ning taaskasutusse suunamist olenemata pakendite päritolust,“ ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.

Karba sõnul teenib muudatus ainult ühte eesmärki: hoida Eesti keskkonda ja jätta meie lastele puhas loodus: „Me mõtleme pidevalt Eesti Pandipakendis sellele, kuidas koormust keskkonnale vähendada ning jätkusuutlikumalt tegutseda. Just seepärast kogume nüüd kokku nii pandimärgita joogipakendeid kui ka neid, millel ei ole enam kehtivat pandimärki, kuid mis sellegipoolest on väärtuslik ressurss. Mul on hea meel, et Prisma Peremarket sellise projekti ideega välja tuli ning olen täiesti kindel, et ka teised kauplused tulevad hea algatusega kaasa.“

Prisma Peremarket AS jäätmemajanduse eest vastutava juhtkonna liikme Tõnis Tominga sõnul on Prisma algatatud ning koostöös Eesti Pandipakendi ja Tomraga väljatöötatud lahendus esimene selletaoline Eestis.

„Prisma soovib omalt poolt pakkuda kõiki võimalusi jäätmete korrektseks tagastamiseks. Juba varasemalt on meie hüpermarketisse võimalik tuua ära oma vanad patareid, väiksemad katkised elektroonikaseadmed ning muidugi pakendid. Nüüdsest on meil klientidele olemas ka mugav pandipakendi märgita taara tagastamise võimalus läbi taaraautomaadi. Loodame, et Prisma kliendid seda võimalust ka kasutama hakkavad ja ei viska enam oma pakendimärgita plastpudeleid ja plekkpurke tavaprügisse.“

Tänu sellele muudatusele loodab Eesti Pandipakend kokku koguda vähemalt 200 000 plastpudelit ja plekkpurki kuus, mis jääksid muidu meie loodust reostama.

Ilma pandita pakendite tagastamine toimub täpselt sama moodi nagu Eesti pandimärgiga plastpudelite ja purkide korral, kuid tagatisraha nende eest ei maksta. Nii nagu pandipakendite puhul peab ka ilma pandita pakendi tagastamiseks olema loetav selle triipkood, sälinud ostuhetke kuju ja see peab olema tühi. Tagastamise järel väljastab automaat taaratšeki, kus on eraldi välja toodud taaraautomaadi poolt vastu võetud ilma panditarahata pakendite kogus.

Tulenevalt klaaspudelite käitlemise eripäradest, ei ole neid praegu veel võimalik taaraautomaati tagastada, kuid töö selle nimel käib.