Mainor Gruppi kuuluv Doranova Baltic OÜ rajab suletavasse Rääma prügilasse alltöövõtu korras elektri ja soojuse koostootmisjaama, mis on Eestis järjekorras juba neljas prügilatest pärit alternatiivenergiat kasutav koostootmisjaam.

  • Jäätmed
  • 22. september 2010
  • Prügilat pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Margus Nõlvaku sõnul on elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine Rääma prügilasse vaid üks osa prügila suuremahulistest sulgemistöödest, mida teostab peatöövõtja  Nordecon Infra AS. „Lisaks on Doranova OY olnud abiks ka prügila sulgemistööde ettevalmistusetappide juures – näiteks viis Doranova koostöös Soome ettevõtte DETES Skandinavia OY-ga 2009. aastal läbi ka Rääma prügila uuringud, selgitamaks gaasi koguseid ja prügila hetkeolukorda. Samuti on gaasikogumisprojekt Doranova tehtud,“ lisas Margus Nõlvak.

Nordecon Infra ASi insenerehituse divisjonijuht Reedik Raudla sõnas, et keskkonnaehituse valdkond on piisavalt lai ja väga spetsiifiline, mistõttu pole peatöövõtjal võimalik ja tegelikult ka vajalik kõiki töid ise ära teha:  „Kasutame usaldusväärseid ja tunnustatud koostööpartnereid ning nende pakutavat pädevust taastuvenergia tootmise vallas."

Rääma prügilasse lõpetati jäätmete ladestamine 2006. aasta juunis ning 2008. aasta lõpus allkirjastas KIKi juhatus rahastusotsuse, mille alusel eraldati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist prügila sulgemistöödeks ligi 130 miljonit krooni. Lepingu kohaselt valmib kombijaama kompleks aprillis 2011.

Jäätmeseaduse kohaselt peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema tänaseks ladestamiseks suletud ning 2013. aasta 16. juuliks korrastatud.

Hetkel töötavad koostootmisjamad Tallinna prügilas ja suletud Pääsküla prügilas, kolmas kombijaam Uikala prügilas pole käivitunud