Raadi vanal lennuväljal on viimase nädalaga ära tehtud suur töö ning nüüdseks on rehvidest kogu plats puhas. Raadil oli kokku 13 135 tonni rehve, mis Ragn-Sellsi eestvedamisel on kuue kuu jooksul kõik purustatud, ära veetud ja taaskasutusse suunatud.

KIKi juhataja Andrus Treier toob esile sisuka ning tiheda koostöö KIKi ja Ragn-Sellsi vahel, kellega koos on ära tehtud suur töö ning üks oluline probleem lahendatud.

„KIKi ülesanne on muu hulgas juhtida just selliseid praktilisi keskkonnaprojekte. On suurepärane, et sedavõrd keerukas ja märgiline projekt õnnestus koos partneritega õigeaegselt ellu viia,“ lisab ta.

Ragn-Sellsi juhatusse esimees Rain Vääna sõnul on kindlasti tegu Eesti ühe olulisema keskkonnaprojektiga 2020. aastal. „Raadil sai kuue kuuga käideldud rohkem kui aastane Eestis tekkivate vanarehvide kogus. Olen oma meeskonna üle väga uhke! Tänan kõiki projekti osapooli, eelkõige KIKi väga avatud ja toetava koostöö eest. See projekt on olnud väga hea näide riigi, omavalitsuse ja eraettevõtluse koostööst, mille käigus kõik osapooled pingutasid ühise eesmärgi nimel," sõnab Vääna.

Projekti käigus liikus esmalt 5300 tonni rehvihaket Sillamäe sadamast Soome alternatiivkütuseks. Seejärel paigutati 5950 tonni rehvipuru Torma prügila drenaažikihti. Viimased 1885 tonni liigub Sillamäe sadamast taas Soome. Lisaks võeti ringlusse kogu rehvitraat.

Raadil tuli tööde käigus vanarehvide alt välja palju jäätmeid, mille käitlemise eest hoolitsevad hoonestaja ja maaomanik. Vanale sõjaväelennuväljale rajab Estiko Energia päikesepargi.

Raadile olid vanarehvid – peamiselt Rehviringluse ja Kuusakoski üleantuna – kogunud aastate eest tänaseks maksejõuetuse tõttu likvideeritud jäätmekäitlusfirma Rubronic, kes ei suutnud täita talle seatud kohustusi. Riigile läksid ehitustööd maksma 1,48 miljonit eurot, millest 2/3 loodetakse tagasi saada Rehviringluselt. Riik on alustanud selles osas läbirääkimisi ning loodetakse saavutada kokkulepe.

KIK korraldas Raadi endisel lennuväljal asuvate vanarehvide käitlemist Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt ning rehvide käitlemiseks oli hankeleping sõlmitud aktsiaseltsiga Ragn-Sells.