Keskkonnaameti eestvedamisel algavad täna Karula, Alutaguse, Matsalu ja Soomaa rahvusparkides noore looduskaitsja Junior Ranger kursused, kus osaleb sadakond noort. Lisaks keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamisele edendatakse kokkusaamistel noorte looduskaitsjate võrgustiku koostööd Eestis ja välismaal.

Kursustel osaleb sadakond 6.-12. klasside loodushuvilist noort rahvusparkide lähipiirkondadest ning laagrid kestavad 10.-20. augustini. Noored on programmi valitud sooviavalduste, õpetajate suunamiste või kursustel varem osalenute soovituste alusel.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo peaspetsialist Krista Kingumets ütles, et kui Alutaguse ja Karula noored kogunevad kodupaiga rahvuspargis, siis Vilsandi noored sõidavad külla Matsallu ning Lahemaa noored Soomaale. Selliseid ühislaagreid korraldatakse juba teist aastat. „Eri rahvusparkide noorte ühine ettevõtmine avardab noorte looduskaitsjate silmaringi, annab teadmisi teistes piirkondades kaitstavatest loodusväärtustest ning tugevdab ka noorte ühtekuuluvustunnet,“ arvas Krista Kingumets

„Kursuse jooksul õpivad noored loodusretkedel tundma piirkonnale omaseid taime- ja loomaliike, tehakse talgute korras looduskaitselisi töid ja tegeletakse loominguga. Kohalike kultuuriväärtustega tutvumine aitab mõista, kuidas on looduskeskkond inimeste elutegevust piirkonnas läbi aja mõjutanud,“ rääkis noortele looduskaitsjatele mõeldud ettevõtmiste koordinaator Krista Kingumets. Muuhulgas õpivad kursustel osalejad looduses hakkama saamist ja elupäästva esmaabi andmist.

Matsalu rahvuspargis võetakse ette retki Salevere Salumäel ning Penijõe matkaradadel ning osaletakse paekivipäeval, kus on võimalik kätt proovida paekivist kuivmüüri ladumisel. Õpitakse püüdma ja määrama ööliblikaid, ehitatakse putukahotell ning minnakse kanuudega Kasari jõele kopraid vaatlema. Soomaal aga uuritakse vee-elustikku, matkatakse Toonoja rabasaarele, minnakse kanuuretkele, õpitakse tundma erinevaid samblikke ning osaletakse puutöö õpitoas.

Alutagusel harjutatakse esmaabi  andmist ja tegeletakse veeohutusega, õpitakse tundma Peipsi järves elavaid kalaliike, valmistatakse ja paigaldatakse lendoravatele pesakaste. Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma räägib Alutaguse noortele nii looduskaitsest kui metsast. Matkatakse Muraka soostikus ning kanuuretkel õpitakse tundma Rannapungerja jõge. Karulas valmistatakse kohalikust ja keskkonnasõbralikust toorsavist telliseid, ehitatakse traditsiooniline puidust aed, kaardistatakse samblikke. Õpitakse tundma nahkhiirte, rottide ja teiste pisiimetajate eluviise ning elamust pakub kindlasti ka kohalikku kultuuripärandisse kuuluv suitsusaun.

„Kursuste programmi tegevustesse on kaasatud nii erialaspetsialistid kui rahvusparkide kogukond. Lisaks suvisele kursusele toimub igas rahvuspargis vähemalt kaks kahepäevast jätkuseminari, mille osaks on kindlasti ka praktilised looduskaitselised tööd. Selline tegutsemisvorm on parim võimalus meie looduskaitsjate järelkasvu arendamiseks,“ ütles Kingumets.

Eesti on Euroopa Kaitsealade Liidu Europarc liige. See liit ühendab kaitsealasid 41 Euroopa riigis. Euroopa Kaitsealade Liit korraldab üleeuroopalist noore looduskaitsja kursust alates 2002. aastast. Eestis on Keskkonnaamet korraldanud noortele looduskaitsjatele kursusi alates 2004. aastast.

Alates 2018. aastast on Eesti, Soome ja Läti noored looduskaitsjad korraldanud kord aastas ühiseid kokkusaamisi, et tugevdada lähiriikide omavahelist suhtlemist, tutvustada kodumaa looduskaitselisi väärtusi ning jagada looduskaitse korraldamise kogemusi. Igal aastal saab kaks Eesti noort osaleda ka Euroopa Kaitsealade Liidu mõne liikmesriigi kaitsealal toimuvas rahvusvahelises Junior Ranger laagris.

Tänavused rahvusvahelised ettevõtmised on COVID-19 tõttu edasi lükkunud järgmisesse aastasse.