Alates 1. oktoobrist algab Riias mitu nädalat kestev disainifestival DESIGN.FUTURE, mille raames leiavad aset mitmed märkimisväärsed disainitemaatilised ettevõtmised, sealhulgas rahvusvaheline disainikonverents, mööblimess, Balti disainiauhinna väljakuulutamine, Manifest 3 Balti riigi poolt disaini tähtsustamiseks jpm.

Festivali täpse kavaga võib tutvuda siin: http://www.dic.lv/images/dn09_programme_eng.pdf

1.-4. oktoobril Kipsala Näitustekeskuses toimuval Balti Mööblimessil on väljas ka Eesti disaini esindus Pavel Sidorenko, Jaanus Orgussaare, Igor Volkovi, Marko Ala, Tarmo Luisu jt tööde näol. Messi raames kuulutatakse välja ka 2009 Balti Mööblitootja Disainiauhind, mille žüriis osaleb muuhulgas ka Igor Volkov.

Euroopa Komisjoni loovuse ja innovatsiooni aasta raames otsustas BEDA (Bureau of European Design Associations ehk Euroopa Disainiühenduste büroo) tähistada käesoleva aasta 1. oktoobril Euroopa disainipäeva. Selle põhiline eesmärk on rõhutada disaini tähtsust innovatsioonivahendina Euroopa tööstuses. 

"Disainist on saanud kiiresti Euroopa innovaatilise mõtlemise lahutamatu osa," väitis BEDA president Jaan R. Stavik. BEDA-l, mis tähistab käesoleval aastal oma 40. aastapäeva, on rohkem kui 40 liikmesorganisatsiooni 23 riigis. 

Viimastel aastatel on BEDA teinud tublit tööd, veendes Euroopa Komisjoni integreerima oma innovatsioonistrateegiasse ka disaini. 2008.aastal oli BEDA-l väga konstruktiivne ja paljulubav kohtumine Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga, mille tulemusena toimus üks veel tähtsam kokkusaamine, seekord Euroopa Komisjoni asepresidendi Günter Verheugeniga. 

Suurimaks sellealaseks saavutuseks on EL Ettevõtete Direktoraadi poolt väljaantud ja aruteluks avatud ulatuslik ja ainulaadne Komisjoni talituste töödokument, mis avaldati juba varasuvel. Kõnealuses dokumendis tõstetakse selgelt esile disaini kui üht innovatsioonivahendit. Avatud arutelu tulemusena laekus muljetavaldav hulk vastukajasid kogu Euroopast ja ka väljaspool seda.