Tänavu 16. juulil tuleb Eestis sulgeda kõik nõutele mittevastavad prügilad ja korrastada need 16. juuliks 2013. aastaks. Suletud prügilate korrastamise kohtustus on kohalikel omavalitustel. Eestis jääb tegutsema viis nõutele vastavat prügilat. EL on õigusaktides näinud ette tingimused, mille alusel prügilad võivad tegutseda.

Eesti liigub jäätmepõletuse suunas. Selle käigus tekib koldetuhk ja lendtuhk, mille ladestamine ei ole üldse nii lihtne, kui esmapilgul tundub. Kõikide nende küsimuste arutamiseks ja teiste riikide kogemustega tutvumiseks

Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab koostöös Euroopa Jäätmekäitlejate Liiduga (FEAD) 15. mail 2009. aastal RAHVUSVAHELISE PRÜGILATE SEMINARI.

Seminari peaesineja on Jose-Jorge Diaz Del Castillo Euroopa Komisjoni Keskkonna Direktoraadist. Seminaril esinevad omaala spetsialistid Rootsit, Hollandist, Rumeeniast, Prantsusmaalt ja Itaaliast. Eesti esindajatena teevad seminaril ettekande Peeter Eek Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonnast ja Mait Kriipsaalu Maaülikoolist.

Seminari teemad on:

  • Prügiladirektiivi rakendamine – Eesti ja Rumeenia näitel.
  • EL seatus kriteeriumid ladestamisele (jäätmete prügilakõlbulikkus) ja nende rakendamine.
  • Prügilagaasi kogumine.
  • Ohtlike jäätmete ladestamiseelne käitlus.
  • Jäätmepõletusel tekkiva koldetuha ladestamine.

Seminari ettekanded on inglise keeles TÕLKEGA eesti keelde. Osalustasu liidu liikmetele ja kohalikele omavalitsustele (ka KIK, keskkonnateenistused ja keskkonnainspektsioon) on 800 krooni. Firmadele, kes ei ole liidu liikmed, on tasu 1200 krooni.

Seminarile on võimalik registreeruda kuni 8. maini. a, tel 715 2625, 557 1855 või e-posti teel maiu@ejkl.ee või margit@ejkl.ee