Eelmisel nädalal toimunud rahvusvaheline Euroopa Vabatahtlike Keskuse (CEV) sümpoosion ja konverents tõi Tallinnasse kokku arvukalt spetsialiste kogu maailmast ning tõestas taas eestlaste võimekust rahvusvaheliste kohtumiste korraldamisel ning oma sõna sekka ütlemisel.

Konverents keskendus vabatahtliku tegevuse tulevikule ning arendamisele nii rahvusvahelises kui ka kohalikus võtmes ning kandis pealkirja „Vabatahtliku tegevuse tulevik: põhimõtted, trendid, visioonid“.

Konverentsi Tallinnas toimumine otsustati kahe aasta eest, mil valik Eesti pealinna kasuks paljudele toona üsnagi ootamatu tundus. Praktika aga tõestas, et Eesti on väga sobilik kohta olulise rahvusvahelise kohtumise läbiviimiseks.

Konverentsi ühe korraldaja CEVi esindaja Aurelie Storme’i sõnul jäädi kogu üritusega väga rahule. Eriliselt kiitis CEVi meeskond koostööd kaaskorraldaja Vabatahtliku Tegevuse Arenduseskusega (VTA) ning sõbralikku ja meeldivad atmosfääri, mis viperduseta sujunud üritustele veelgi lisaväärtust andis.

Spetsialistidest äriettevõteteni

CEVi sümpoosion ja konverents tõi kokku 150 osalejat kõikjalt Euroopast ja ka Põhja-Ameerikast. Osavõtjate näol oli tegemist peamiselt vabatahtlikkuse ning kodanikuühiskonna ala ühenduste, spetsialistide, eestvedajate, visionääridega, aga ka ettevõtete esindajatega.  Üritust kajastasid ka rahvusvahelised ajakirjanikud.

Esindatud oli näiteks ka Ameerika ettevõte American Airlines, kes samuti oma tegevuses aktiivselt vabatahtlikke kaasab.

Üheskoos püüti kahe konverentsipäeva jooksul nii defineerida vabatahtlikku tegevust ja selle põhimõtteid kui ka tutvustada uusi ning innovatiivseid praktikaid ja ettevõtmisi Euroopas, USAs ja Kanadas.  Ühtlasi tutvustati CEVi uut peagi ametisse asuvat direktorit Martjin Pakkerit.

Põneva näitena Eestist viisid läbi töötoa Uue Maailma Seltsi kohta Marten Kaevats ja Madle Lippus, kes viisid huvilistele konverentsijärgsel hommikul läbi tutvustava tuuri ka seltsimajas ning selle ümbruses.

CEV konverents Tallinnas
Foto: Anete-Johanna Vedder

Uus ja mõjus suund – e-vabatahtlikkus

Nii mõnegi üritusel osalenu ja esineja sõnul on vabatahtlikkusel suurt potentsiaali ka uue meedia kanalites. Interneti eduka kasutamise abil saaks vabatahtlikkuse maastikul nende kohaselt ära teha mõndagi.

Casper Bo Dano Taani vabatahtlike keskusest ütles teleajakirjanikele, et sotsiaalmeedia ja internet annavad uue võimaluse, kuidas püüda inimesi, kes pole harjunud vabatahtlikuna tegutsema.  Ühtlasi on tegemist võimalusega kaasata rohkem noori.

Digitaalsed kanalid võimaldavad noortel omavahel ideid ja arusaamu vahetada ning annavad ühtlasi tunde, et üheskoos on midagi võimalik ära teha ja ehk isegi maailma muuta.

Elise Bouvet Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist tutvustas ka online-vabatahtliku tegevuse portaali onlinevolunteering.org, mis võimaldab oma panuse vabatahtlikuks tegevuseks anda arvuti tagant lahkumata.

Oluline tunnustada koordinaatoreid

Konverentsil olid esindatud ka noored ise nii vabatahtliku rollis kui noortele suunatud või nendega tegelevate organisatsioonide esindajate näol.

Rosie Longden noorteportaalist Youthnet.org soovis konverentsilt saada eelkõige informatsiooni riigisiseste vabatahtlike andmebaaside loomise ja haldamise kohta. Tema sõnul Suurbritannias sellega juba tegeletakse, kuid arenemisruumi on veel küll.

Peamiseks probleemiks, millega tema sõnul Ühendkuningriikides võidelda tuleb, on vabatahtlike koordinaatorite tunnustamine. „Sageli ei panda tähele, et koordinaatorid teevad vabaathtlike toetamisel väga olulist tööd,“ ütles Rosie.

„Samuti on keeruline, aga samas väga oluline kaasata erineva taustaga inimesi, kes muidu vabatahtlikuks nii kergesti ei hakkaks,“ lisas ta.

CEV on Rosie hinnangul nende probleemide lahendamisel suureks abiks.  „Nad jagavad oma liikmetega palju informatsiooni ja häid praktikaid ja täiustavad vabatahtlikega töötamise viise,“ ütles ta.

CEV konverents Tallinnas
Foto: Katrin Lipp

Üllatav Tallinn

Ka konverentsil EVSi (Euroopa Vabatahtlik Teenistus) vabatahtlikuna Luxemburgis osalenud hispaanlanna Maria del Carmen Lopez Perez jäi üldjoontes tulemustega rahule.

„Pisut liiga kordav oli siiski,“ netis ta, „mitu korda pidime uuesti defineerima, mis see vabatahtlikkus siis ikkagi on ja mis on selle põhimõtted.“

Sellest hoolimata leidis suure vabatahtliku kogemusega Maria mitmeid kontakte, kellega on edaspidi plaanis ühiseid projekte ellu viia.

Nii Maria ja Rosie leidsid aga ühiselt, et nende esimene Tallinna ja Eesti kogemus kujunes vägagi üllatavaks ja positiivseks.  Mõlemad naised nentisid, et varasemalt ei teatud Eestist pea midagi.

„Ma arvasin, et Eesti on veel kommunismist taastumas, et ei olda veel nii arenenud,“ ütles Rosie. „Aga siin on kõik väga kaasaegne, Tallinn on hea asukohaga, siia on kerge ning odav tulla ja see tundub konverentsi pidamiseks väga hea koht olevat,“ selgitas ta.  

ERRi intervjuu CEVi presidendi Eva Hambachiga siin.


Artikkel valmis Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse ja Bioneer.ee koostöös.