20. jaanuaril võttis Tartu Linnavolikogu vastu otsuse, et Tartu restaureerimistoetust on võimalik nüüdsest küsida ka pärast 1944. aastat ehitatud miljööväärtuslikele hoonetele.

  • Ehitus ja renoveerimine
  • 25. jaanuar 2022
  • Foto: Tartu, Lepiku 3 enne ja pärast renoveerimist / Tartu Linnavalitsus

Toetus on mõeldud hoonete originaal- ehk ehitusaegsete arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimistöödeks ja kahekorruseliste kuuride restaureerimiseks või uue kahekorruselise kuuri ehitamiseks. Originaaldetailide alla kuuluvad näiteks aknad, välisuksed, nende piirdelauad ja luugid, fassaadikaunistused ja varikatused.

Toetust saab taotleda miljööaladel asuvatele või miljööväärtusega ehitatud hoonetele, mis on üksikobjektidena kaitse alla võetud.

Toetust saab taotleda nii 2022. aastaks planeeritud töödele kui ka 2021. aastal tehtud töödele. Uuel aastal tehtav töö peab valmis saama sama aasta novembriks. 

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning vajalike lisade loetelu on leitavad linna kodulehelt: www.tartu.ee/restaureerimistoetused.