Tallinna linn saab Euroopa Regionaalarengu Fondist 60 miljonit krooni Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuse rajamiseks.

Tallinna Loomaaia direktori Mati Kaalu sõnul on 2013. aastaks loomaaia lääneküljele valmiva 5000 m2 suuruse keskkonnahariduskeskuse eesmärk pakkuda mitmekülgset keskkonnaharidust nii noortele kui vanadele, alates looduse mitmekesisusest ning lõpetades säästliku eluviisiga.

„Keskuses luuakse uued tööruumid õpetajatele ja abipersonalile, klassi- ja seminariruumid ning auditooriumid õppe läbiviimiseks, võimalused püsiekspositsiooniks ja rahvusvahelisteks näitusteks. Ehitatakse välja aastaringselt tegutsev lasteloomaaed  ning laiendatakse raamatukogu, “ kirjeldas Kaal planeeritavat keskkonnahariduskeskust.

„Ruumid sisustatakse kogu vajaliku tehnika ja seadmetega, samuti kaasajastatakse õppematerjalid ja –vahendid. Õppevahenditeks on lisaks soetatavatele õppevahenditele ka loomaia kollektsioon ja keskkonnasäästlik hoone ise,“ sõnas Kaal.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi märkis, et Tallinna Loomaaed on aastakümneid tegutsenud keskkonnahariduse valdkonnas, õpetades ja  suurendades keskkonna-alaseid teadmisi eelkooliealiste laste, õpilaste ja täiskasvanute hulgas.

„Suurimaks takistuseks  loomaaia muutmisel mitmekülgseid võimalusi pakkuvaks  keskkonnahariduse keskuseks on olnud olemasoleva infrastruktuuri mahajäämus. Mul on hea meel, et kavandatava projektiga saab loomaaed keskkonnahariduse andmiseks uued, tänapäevased võimalused,“ ütles Tamkivi.

„Rajatav keskus on pikaajaline ettevõtmine, selleks et Eesti keskkonnaharidust edendada aastakümneid. Sellest ka plaanitud ja tegelikult juba praegugi toimiv koostöö erinevate organisatsioonidega (RMK, Looduskeskus, Kliima- ja Energiaagentuur jt), üldhariduskoolidega üle Eesti, ülikoolidega ja teiste keskkonnaharidusega seotus asutustega,“ lausus Tamkivi.

Projekti maksumus kokku on 66,7 miljonit krooni, millest 60 miljonit krooni rahastatakse läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse  Euroopa Regionaalarengu Fondist ning 6,7 miljonit on Tallinna Loomaaia omafinantseering. Projekti valmimise tähtaeg on 2013. aasta.