SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) andis Tamula järve heakorra säilitamiseks keskkonnaprogrammist 56 tuhat eurot. Toetus aitab Võru linnal hoida Natura 2000 kaitsealuse järve veekvaliteeti ning vältida veekogu kasutuskõlbmatuks muutumist nii kaladele kui ka inimestele.

Projekt hõlmab Juudi pargi ja Võlsi teega piirnevat rannaala. Tamula järve linnapoolse kalda tervendamiseks rajatakse Niidu tänava pikendusele kanali süvend ning paigaldatakse sinna liiva– ja mudapüünis.

Projekti tegevused põhinevad KIKi rahastatud uuringul  „Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikud uuringud ja tegevused“.  Uuring valmis 2013. aasta kevadel ning tõi välja survetegurid, mis mõjutavad Tamula järve ning tegevused, mis on vajalikud järve seisundi säilitamiseks. Uuringuga saab tutvuda Võru Linnavalitsuses.

„Tamulaga peab tegelema pidevalt, et vähendada ümbritsevatest elamukvartalitest tulenevat mõju,“ rääkis KIKi Võru maakonnaspetsialist Reet Utsu.

Viimane Tamulaga seotud projekt valmis sügisel.  Siis puhastati setetest Tamulasse suunduv Vana-Võhandu kanal. Tänu töödele paranes Tamula järve veevahetus ning vähenes üleujutusoht ja üleujutustest tingitud reostus. Samuti loodi projektiga juurde kalade kudemiskohti.

Keskkonnaprogrammist on Tamula heakorra parandamiseks antud kokku toetust 408 tuhat eurot. Koos Euroopa Liidu toetustega on KIK viimase kümne aasta jooksul Tamula heakorra hoidmiseks suunanud 1,15 miljonit eurot.