Keskkonnaministeerium jagab tänavu 776 000 eurot kliimaalaste lahenduste eksportimiseks arengumaadesse. Alates homsest, 8. oktoobrist võtab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vastu projektide taotlusi, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja nende mõjudega kohaneda. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. detsember 2019.

KIKi nõukogu esimehe ja keskkonnaminister Rene Koka sõnul panustab Eesti igal aastal miljon eurot kasvuhoonegaasidega kauplemise tuludest rahvusvahelisse kliimakoostöösse. „Anname nii võimaluse Eesti ettevõtjatel viia oma innovaatilisi ja nutikaid rohetehnoloogilisi lahendusi ning teadmisi arenguriikidesse. Tõstame sel moel ka Eesti konkurentsivõimet maailmaturul,“ lausus Kokk.

KIK ootab projekte, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heidet energia-, transpordi-, vee- ja ehitusvaldkonnas, samuti jäätmekäitluse ja põllumajanduse ning metsanduse vallas. Taotlusi võib esitada ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Toetatavate tegevuste valdkonnad ei ole piiratud, kui on oluline, et projektide oodatavate tulemuste seos kliimamuutustega peab olema määratletav lähtudes OECD metoodikast (nn Rio markeritest). Projektide kestvus on kuni 3 aastat. Eelmise aasta taotlusvoorust eraldas KIK ligi 582 000 eurot erinevatele projektidele nii energeetika kui ka ringmajanduse vallas. Näiteks said toetust projektid nagu Bangladeshis rõivatootmisjääkide ringlusse võtmise edendamine, Myanmari päikeseenergialahenduste väljatöötamine, Grenada saare joogivee kvaliteedi mõõtmine ja Gruusia metsatulekahjude ennetamine. Tänaseks on projektid edukalt töös.

Taotlusvoorus saavad osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtted, ülikoolid, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused või nende hallatavad asutused. Lisaks soovile jagada oma teadmisi kliimaprobleemide lahendamisest peab taotlejal olema partner Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabi saajaks määratletud riigis. Ühe projekti toetus on kõige vähem 30 000 eurot ja maksimaalselt 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% abikõlblikest kuludest.

Toetust saab taotleda alates 8. oktoobrist kuni 8. detsembrini 2019 E-toetuse keskkonna kaudu. Taotlusvooru infopäev toimub 23. oktoobril kell 14 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, Tallinn). Täpsema info taotlemise kohta leiab KIKi kodulehelt.

Toetust antakse „Riigi eelarvestrateegia 2019–2022“ meetme „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“ ja Keskkonnaministri määruse „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tegevuste elluviimiseks. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.