Härra president Ilves,

Olete esindamas Eesti rahvast olulisel ÜRO kohtumisel. Loodame, et Te ei esinda seal vaid koalitsioonierakondade tahet. Tahame Teile meelde tuletada, et rahvaste õigust puhtale keskkonnale pole võimalik lõputult eirata.


Unustage ÜRO kliimakohtumisel rahvusvaheliste suurkorporatsioonide huvides läbisurutav USA-Euroopa Liidu vabakaubandusleping ja muud kokkulepped, mis eiravad kodanike kõige põhilisemaid õigusi, sealhulgas õigust puhtale elukeskkonnale. Kõik, mis vähendab meie koduplaneedi liigirikkust ning rikub sellega ka inimeste elukeskkonda, tuleb kõrvale heita.

Me ei lepi häguste lubadustega kunagi midagi ehk ette võtta planeedi tervise heaks. Te teate, et ainuüksi New Yorgis tuli kliimamarsile kaugelt üle 300 000 inimese, üle maailma 700 000 – ka nemad ei lepi mittemidagitegemisega. Näiteks New York vähendab oma kasvuhoonegaaside emissiooni 80% võrra aastaks 2050.

Me tahame, et Te oleksite julge. Et Teid vajalike otsuste tegemisel toetada, andsime ka Eesti poolt panuse ja korraldasime üleilmse marsi osana e-kliimamarsi.

Kuigi e-kliimamarssi ei pidnud vajalikuks mainida mitte ükski uudistekanal, koguneb siia ja mitmete peegelduste ning jagamiste taha inimesi jätkuvalt.

Lugege läbi meie nõudmised ja seiske nende eest!

SEE ON KUTSE KOGU MAAILMA MUUTMISEKS!

ÜRO peasekretär Ban Ki-moon kutsub valitsusi üles toetama üleilmset ambitsioonikat kokkulepet, et oluliselt vähendada reostamist, mille tulemusel toimub globaalne soojenemine. Meie tulevik on kaalul. Me peame muutma ajaloo kulgu. Me teame, mida nõuda! Maailm, mida me soovime, on saavutatav.

Maailm, mille majandus töötab inimeste ja planeedi heaks. Maailm, kus ei oleks kliimamuutustest põhjustatud looduskatastroofe. Maailm heade töökohtadega, puhta õhu ja veega ning harmooniliste kogukondadega. See on inimlik, see on õige. Et seda saavutada, peame tegutsema üheskoos.

Üle kogu maailma korraldatakse marsse kliimat muutva ja katastroofe põhjustava saastamise vastu. Meie kliimamarss toimub üle Eesti – linnatänavatel, matkaradadel ja seenemetsas käies; loodust ja rohelist linnakeskkonda nautides. Kliimamarss toimub seal, kus oled sina! Ei pea kuhugi spetsiaalselt sõitma – naudi ilma! Tee endast või sõpradest foto, kui olete jalutamas, matkarajal, jalgrattaga sõitmas, värskes õhus töötamas või sportimas.

Ja lae see üles Facebooki lehele “Meie kliimamarss” – see on meie ühine kliimamarss!

ÜRO kliimakonverents on eluliselt oluline

Kõik maailmast hoolivad ja rohelise mõtteviisiga inimesed – toetage üleilmsete muudatuste ellukutsumist!

Maailma Rohelised kutsuvad riikide juhte panustama isiklikult ÜRO kliimateemalisel tippkohtumisel selleks, et sünniksid kiired otsused kliimakatastroofide ärahoidmiseks. ÜRO kliimakohtumine 23. septembril on esimene suursündmus teel globaalse kliimaleppeni, mis sõlmitakse 2015. aastal Pariisis.

Valitsustel on viimane aeg otsustada, mida on vaja igas riigis ära teha. Me ei lepi uduste lubadustega, vaid nõuame konkreetseid samme!

Kliimasoojenemist põhjustavate saasteainete hulk oli maailma meteoroloogiaorganisatsiooni andmetel 2013. aastal rekordiliselt kõrge. Me vajame suunamuutust! Me vajame tegusid, mitte sõnu!

MAAILMA ROHELISTE ÜLESKUTSE:

1. Lõpetada fossiilsete kütuste subsideerimine ja eelistamine.

2. Peatada metsade ja teiste looduslike ökosüsteemide hävitamine!

3. Energia ja õiglus kõigile! 100% taastuvenergia kasutamine aitab inimesed välja energiaviletsusest ja lõpetab tuumaenergia kasutamise.

4. Kliimamuutuste vastast tööd on vaja rahastada toetuste, mitte laenude abil.

5. Rakendada kohapeal rohelist majanduspoliitikat jätkusuutliku, tugeva ja jõuka ühiskonna loomise heaks.

6. Võtta 2015. aasta Pariisi lepinguga siduvad kohustused, mis on teaduslikult põhjendatud ja ei võimaldaks kliima soojenemist enam kui 1,5 °C.

Me lubame, et parlamendis olles teeme kõik, et Eesti toetaks just neid nõudmisi.  

Erakonna Eestimaa Rohelised ja e-kliimamarsist osavõtjate nimel

Aleksander Laane, EER esimees