Kagu-Eesti piirkonnaülese waldorfkooli ja -lasteaia tegevust korraldav MTÜ Rosma Haridusselts korraldab laupäeval, 24. aprillil Põlva kultuurikeskuses kõigile soovijatele avatud kontserdi ja etenduse, millega tähistatakse Eesti ühe vanima waldorfkooli Johannese Kooli Rosmal 20. sünnipäeva ja Eesti hariduse suurkuju Johannes Käisi 125. sünniaastapäeva.

Kooli juhataja ja kolleegiumi liige Kairi Kolk ütles, et Rosma kool on kujunenud aastatega tugevaks waldorfkooliks, mis pakub valikuvabadust hariduses tervele Kagu-Eesti piirkonnale. „Oleme Rosmal tunnistajaks teadlike perede lisandumisele, kellest mõnigi on valinud elukoha meie waldorfkooli pärast,“ märkis Kolk. „Õpetajatena on kõige liigutavam näha, et oleme aidanud üles kasvada uuel põlvkonnal, avatud ja sotsiaalselt küpsetel inimestel, kes loovad juba ise peresid ja sünnitavad lapsi. Rosma lasteaia ja kooli ümber aastatega kogunenud hariduskogukond aga aina tugevneb ning vanemad soovivad üha rohkem panustada Rosma Haridusseltsi tegevusse ja arengusse.“

Sel laupäeval Põlva kultuurikeskuses peetaval kooli tänupeol – kaasinimestele kingitud kontserdil ja etendusel – esinevad kõik kooli õpilased koos õpetajatega. Kontsert algab laupäeval kl 12.00 kultuurikeskuse tantsusaalis ning kl 14.00 mängitakse teatrisaalis 7.-8. klassi etendust „Momo“ – ajakohast ja mõtlemapanevat lugu hallidest ajaröövlitest ning tüdrukust, kes maailma päästab.

Etenduse „Momo“ lavastaja, Rosma kooli õpetaja ja Külli Volmer hindab kõrgelt avalikkuse kasvavat huvi waldorfpedagoogika suhtes. “Ühiskond on pingeseisundis ja inimesed otsivad koole, mis toetaksid kõige paremini laste terviklikku arengut. Isikliku kogemuse põhjal nii lapsevanema kui õpetajana julgen öelda, et waldorfpedagoogika pakub tõepoolest häid valikuid hariduses,” sõnas Volmer. Ta lisas, et nõustub haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase arvamusega hiljutiselt hariduskonverentsilt, kus minister nimetas waldorfharidust mahepedagoogikaks, mis on leidnud oma koha ja mõjutanud Eesti haridusmaastikku.

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab 20 aasta eest asutatud waldorfkooli Johannese Kool Rosmal ja viis aastat tagasi loodud lasteaia Täheke tegevust. Koolis õpib praegu 54 õpilast ja lasteaias käib 26 last. Rosma seltsi pere elab laiali üle Põlvamaa ja Võrumaa – kooli ja lasteaeda käib lapsi kokku 14 omavalitsusest. Haridusseltsi juhatus koosneb vanematest ja õpetajatest ning teeb tööd vabatahtlikult. Tegemist on puhtalt kodanikualgatuse baasil tegutseva kooli ja lasteaiaga, õppetöö sisu ja vaimse kvaliteedi eest vastutab õpetajate kolleegium. Johannese Kool Rosmal ja lasteaed Täheke on kujunenud Kagu-Eesti piirkonnaüleseks ning unikaalseks haridusasutuseks, mis pakub tavapärase koolisüsteemi kõrval teistmoodi pedagoogikat ja tagab soovijatele valikuvõimaluse hariduses.

Sel kevadel 20. tegevusaastat tähistav Johannese Kool Rosmal on ühtlasi ainus waldorfkool Eestis, millel on päris oma maja. Rosma koolimaja rajati vanemate initsiatiivil, vabatahtlikult ja oma kätega. Rosma Haridusselts kavandab ka uut koolilaiendust – töös on energiatõhusa hoone projekt Põlvamaa Roheline Maja, mille juures on taas kandev roll vanematel. Heaks näiteks seltsisisesest koostööst on ka waldorflasteaia Täheke 2. korruse renoveerimine looduslike materjalidega möödunud suvel-sügisel. Materjalide ostmist toetas Põlvamaa Partnerluskogu, tööd tegi ühiselt ligi 30 peret. Mullu korraldati Rosmal ka esimene kogupere konverents „Head valikud hariduses“, millest võttis koos laste ja vabatahtlikega osa kokku 180 inimest. Tänavune, järjekorras teine kogupere konverents toimub 22. mail.

Laupäevane Rosma Haridusseltsi tänupidu on pühendatud ka Eesti hariduse suurkuju ja haridusuuendajana tuntud Johannes Käisi 125. Sünniaastapäevale. Tänupeole Põlva kultuurikeskuses on oodatud vilistlaste, kunagiste õpetajate, vanemate, koostööpartnerite ja omavalitsuste esindajate kõrval kõik huvilised Põlvamaalt ja kaugemalt.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. Ligi 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 20 aastat. Kaks vanimat waldorfkooli on Johannese Kool Rosmal ja Tartu Waldorfgümnaasium. Eestis tegutseb hetkel kuus waldorfkooli, kus õpib kokku üle 400 õpilase. Kõik waldorfkoolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras.

Eestis on omandanud waldorfkoolis põhihariduse 353 õpilast, gümnaasiumihariduse on saanud Tartu Waldorfgümnaasiumis 8 lendu ehk 115 noort. Rahvusvaheliste uuringute andmetel on waldorfkooli lõpetanud inimeste hulgas märgatavalt suurem hulk õpetajaid, insenere, arste ja kunstnikke kui kogu elanikkonnas. Samas on vähem äriinimesi ja kontoritöötajaid.

Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel 2009. aastal valminud uuringu põhjal on waldorfkooli valiku aluseks vähemalt pooltel juhtudel teadlik otsustus waldorfhariduse kasuks. Vähemalt kolmandik vanematest valib lapsele waldorfkooli usaldusväärse informatsiooni alusel, mille ta on saanud tuttavatelt, kooli õpetajatelt, arstilt, psühholoogilt või meediast. Vaid 13% vanematest valib waldorfkooli juhuslikult. Enamik vanematest on koolivalikuga rahul (91% vastanutest), vaid 2% vastanutest ei ole koolivalikuga rahul.