Küllap tunned Sinagi vastutust matkaja ja looduses liikujana? Kui igaüks meist teeb keskkonda võimalikult vähe koormavaid valikuid, võime koos hoolt kanda selle eest, et ka järgnevad sugupõlved võivad nautida Eestimaa looduse kordumatust. Järgnevalt mõningaid RMK kodulehel ära toodud näiteid sellest, kuidas võid matkata keskkonda säästes.

 • Kavanda ja valmista oma matk ette hoolega

 • Pea kinni režiimi-piirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest

 • Liigu ja tee laager jälgi jätmata

 • Tee tuld ainult läbimõeldult

 • Korista prügi

 • Pese ennast ja nõusid vaid kuival maal

Kavanda ja valmista oma matk ette hoolega

 • Eelista olemasolevaid matkaradasid, sest ka matkamine koormab keskkonda

 • Kasuta liiklusvahendeid, mis kasutavad võimalikult vähe fossiilseid kütuseid

 • Eelista pikkade matkade puhul rongi või liinibussi, kui aga tõesti vaja, siis sõiduautot mitme peale

 • Matkavarustust võid ka üürida või laenata, kõike ei pea tingimata endale ostma. Paki oma toit korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse. Nii vähendad matkal tekkivaid jäätmeid.

Pea kinni režiimi-piirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest

 • Tee endale selgeks piirkonna kohta käivad juhised ja piirangud. Pea kinni juhistest ja võimalikest režiimi-piirangutest

 • Igaühe-õiguste all mõeldakse looduses vabalt liikumise õigust kõikide maaomanike maadel, viisil, mis ei too endaga kaasa paha ega segadust

 • Pea meeles, et liikumist ja muid igaüheõigusi on piiratud looduskaitsealadel ja matkaaladel, õue-aladel, põldudel ja istandikel, samuti ametivõimude otsusega ka mõnedel muudel aladel

 • Mujal võid matkata igaüheõigusi järgides, kui vaid ei tee pahandust ega tekita segadust.

Liigu ja tee laager jälgi jätmata

 • Kasuta tähistatud matka- ja teeradu, et maastikku asjata mitte kulutada.

 • Tee laager selleks tähistatud kohta. Kui sellist paika läheduses pole, vali  juba varem kasutuses olnu. Väldi sambliku- ja muid tundlikke pinnaseid.

 • Kujunda endale põhimõte, et laagripaigast ei jää vähimatki jälge.

 • Liigu maastikul taktitundeliselt - ära tee liigset lärmi ega häiri loomi.

Tee lahtist tuld läbimõeldult

 • Uuri välja, kas metsaminek pole tuleohu tõttu keelatud, teavet saad päästeala infotelefonilt 1524 või lähemast RMK teabepunktist!

 • Lõkke tegemisel eelista kattega lõkkekohta

 • Järgi kõiki juhiseid looduses ja ettevalmistatud lõkkekohal!

 • NB! Ettevalmistatud lõkkekohad on ühiskasutuses, lepi teiste tulijatega!

 • Kasuta tule tegemisel valmis puid või mahalangenud oksi, ka põlevad looduslikku päritolu jäätmed võid põletada lõkkes!

 • Hoia lõke korralikult põlev, ent samas võimalikult väike!

 • Kasutatud grillsöed kalla lõkkeasemele!

 • Ole tähelepanelik, ära jäta lõket valveta ning lahkudes kustuta lõke korralikult!

 • Ära suitseta metsas!

 • Metsapõlengust teata telefonile 112

 • Pea meeles! Metsaseaduse § 35 „Metsakasutusõiguse kitsendused“ lõike 1 punkti 2 kohaselt tohib lõket teha ja telkida vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas!

Korista prügi 

 • Tood ju oma prügi metsast ise ära! Isetegevuslik prügimajandus koormab loodust vähem ning ei tekita nii palju lärmi ja jälgi kui prügi koristamine masinatega.

 • Kui Sa neid ise ära ei vii, pane orgaanilised jäätmed (teekotikesed, kohvipaks, toidujäägid) lähedal asuvasse prügikasti.

 • Tuldvõttev prügi põleta tuleasemel, kuid ära tee seda tuleohtlikul ajal. Ära põleta alumiiniumfooliumi sisaldavaid pakendeid ega plaste.

 • Kasuta tualettpaberit säästlikult

Pese nõusid ja ennastki kuival maal

 • Kogu pesuvesi nõusse ja nõruta see peale pesu maasse. Nõnda ei saastu veekogud.

 • Pese ennastki samal moel.

 • Mõtle hoolikalt, kas üleüldse vajad pesuvahendeid, enamasti piisab vaid veest.

Foto: RMK pildivalikust.