Säästva Eesti Instituudi, Riigikantselei ja säästva arengu komisjoni koostöös toimus 11. novembril Tallinnas, Rahvusraamatukogu väikeses saalis Säästva arengu foorum 2009, mille eesmärk oli arutleda jätkusuutliku arengu mõõtmise praktiliste võimaluste ja seire tulemuste üle nii Eestis kui Euroopas laiemalt.

Riigikantselei eestvedamisel, ministeeriumite, Statistikaameti ja säästva arengu komisjoni osalusel on koostatud valim näitajatest, mida võiks kasutada Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" elluviimise jälgimiseks. Statistikaametil on valminud visualiseeritud jätkusuutlikkuse indikaatorite kogum. Et asetada Eesti säästva arengu näitajad laiemasse konteksti ja hinnata tervikpilti, anti foorumil ülevaade ka teiste riikide kogemusest jätkusuutlikkuse mõõtmisel.

Töörühmades analüüsiti arenguid Eesti pikaajalise jätkusuutliku arengu jaoks olulistes valdkondades, mille kaudu saab anda sisendit “Säästev Eesti 21” ja Euroopa Liidu säästva arengu strateegia rakendamise aruannetesse.

Vaadake lisa foorumi kohta: http://www.seit.ee/foorum2009

Vaadake ka foorumi fotoülevaadet Bioneeri galeriis: http://bioneer.ee/galerii