Valminud on lühiraport “Väike moodultuumajaam Eestis: soovitatav või mitte?”, mis avab Eesti riiklikesse arengukavadesse hiljuti ilmunud eksperimentaalse tuumaenergia tagamaid. Raporti eesmärgiks on dokumenteerida kokkuvõtlikus vormis kohaliku tuumajaama idee algeid, arenguid ning sõltumatuid analüüse. Kokkuvõte on suunatud inimestele, kes soovivad osaleda tasakaalukas arutelus väikeste moodultuumajaamade sobivuse üle Eesti kontekstis.

Sisuosa avab lühidalt tuumaenergia üldist ajalugu Eestis ning vaatleb detailsemalt, kuidas on tuumaenergia mõiste sisenenud riiklikesse arengukavadesse läbi pikaajaliste visioonide või konkreetsete tegevusplaanide. Lisaks pakitakse lahti paar värskemat uuringut, mis on tehtud spetsiifiliselt Eesti oludes ja kohalike sõltumatute ekspertide toel. Raport lõpeb tähelepanekutega, mida tuumadebati protsessis meeles pidada.

Kogu avalikest allikatest pärit informatsiooni on kokku sünteesinud Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige Dr Madis Vasser: “Osad  inimesed arvavad, et Eesti on alati tahtnud saada tuumariigiks, või et see on ainuke võimalus tulevikus energiat toota. Tegelikkus on teistsugune - näiteks täna kehtivas energiamajanduse arengukavas aastani 2030 pole tuumaenergiast sõnagi. Reaalselt eksisteerivate taastuvenergialahenduste kõrval paistab eksperimentaalne väikereaktor erinevate uuringute kohaselt ka üha mittesobivam lahendus. Raporti eesmärgiks on anda kriitiliselt mõtlevale lugejale see info edasi ülevaatlikus, hinnanguvabas ning põhjalike viidetega vormis.” 

Keskkonnaekspertide hinnangul peab Eesti energiasõltumatuse ning kestliku elukeskkonna tagamiseks võtma eesmärgiks saavutada 100% fossiilkütustevaba, taastuvenergial toimiv hajutatud elektrivarustus aastaks 2030.

Raport “Väike moodultuumajaam Eestis: soovitatav või mitte?”