Kliimaministeerium tuletab ettevõtjatele meelde, et keskkonnatasude seadus võimaldab asendada saastetasu maksmise hoopis kohustusega panustada keskkonnakaitsesse, seda juhul kui nende tegevuste tulemustel väheneb keskkonna saastamine vähemalt 15%.

Saastetasu on keskkonnatasude seaduse meede, mis on oma olemuselt riigiabi, mille saamiseks tuleb enne projekti alustamist esitada kliimaministeeriumile taotlus. Positiivse otsuse korral sõlmitakse saastetasu asendamise leping.

„Taoline leping on ettevõtete suurepärane võimalus investeerida keskkonnasäästlikku tehnoloogiasse. Sel moel on võimalik kolme aasta jooksul saastetasu asendada kuni 300 000 euro või siis teatud juhtudel kuni 750 000 euro ulatuses. Võidab nii ettevõte, kui kokkuvõttes terve ühiskond ja loodus,“ ütles Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming.

Kuigi leping kehtib kolm aastat, siis puhtama tehnoloogiaga saavutatud taset ei tohi ületada ka pärast lepingu lõppemist. Lisaks peab meeles pidama, et asendada saab ainult nende saasteainete või jäätmeliikide saastetasu, mille kogust vähendatakse vähemalt 15 protsenti. Saastetasu asendamise ulatus ei tohi ületada saastetasu maksja omal kulul rakendatavate keskkonnakaitsemeetmete maksumust.

Täpsemat infot leiab siit.
Saastetasu asendamisega seonduvate küsimustega palume pöörduda Kliimaministeeriumi keskkonnakorralduse ja kiirguse osakonda.