Oma tänastes kirjades Läänemere sadamaile kutsub WWFi (Maailma Looduse Fond) Balti Ökoregiooni Programm üles täiustama sadamate heitvete vastuvõtusüsteeme. WWF rõhutab, et igal aastal saavad sadamad kruiisiturismist suurt sissetulekut. Enamik sadamatest ei paku siiani aga kruiisilaevanduse ettevõtteid rahuldavat reoveekäitlusteenust, mistõttu osad neist tühjendavad oma reoveed otse Läänemerre.

WWF võttis kaks aastat tagasi ühendust reisi-ja kruiisilaevakompaniidega, mis seilavad Läänemerel, kutsudes neid üles vabatahtlikult heitvete merre laskmisest loobuma. Käesoleva aasta mais otsustaski Euroopa Kruiisilaevade Ühendus (European Cruise Council (ECC)) lõpetada heitvete Läänemerre  laskmine “juhul kui vastavad tingimused on olemas”.  Need tingimused  hõlmavad “piisavaid vastuvõtuteenuseid/tingimusi sadamates, mida pakutakse ilma eritasuta”. Täna vastab enam kui kahekümnest Läänemere kruiisisadamast neile ECC seatud tingimustele ainult kolm: Helsinki, Stockholm ja Visby. Seega kutsub WWF kõiki ülejäänud sadamaid üles tegema nõutavad täiendused.

Prognooside kohaselt võtab Läänemeri käesoleval aastal vastu üle 350 kruiisilaeva, mis kokku teevad enam kui 2100 sadamakülastust. Nende laevade heitveed sisaldavad hinnanguliselt 74 tonni lämmastikku ja 18 tonni fosforit - aineid, mis põhjustavad mere eutrofeerumist. Siiani on enamus neist reovetest lastud Läänemerre. Lisaks üleliigsetele väetisainetele sisaldab heitvesi ka baktereid, viiruseid ja teisi patogeene, samuti raskemetalle.

Eutrofeerumist peetakse üheks peamiseks keskkonnaprobleemiks Läänemeres, mis toob kaasa nii bioloogilise kui majandusliku kahju merekeskkonnale ja rannikualadele. Eutrofeerumise põhjuseks on väetisainete, peamiselt fosfori ja lämmastiku, ülekoormus ökosüsteemis. Eutrofeerumine omakorda põhjustab raskeid tagajärgi, sh ebatavaliselt tugevaid ja korduvaid toksiliste sinivetikate  õitsenguid suvel.

Eestis võõrustab kruiisilaevu Tallinna Sadam, mis samuti ei vasta veel ECC nõuetele, sest osa laevade reovetest viiakse puhastisse paakautodega, sealjuures lisatasu eest. Tallinna Sadam on võtnud kursi ehitada välja ECC nõuetele vastavad, statsionaarsed reoveekäitlussüsteemid aastaks 2011.