Stipendiumiprogramm noorteadlastele Saksa Keskkonnafond (DBU) võimaldab stipendiume enesetäiendamiseks Saksamaal. Stipendiumi eesmärgiks on tõsta Kesk- ja Ida-Euroopa keskkonnateemadega seotud inimeste kutsealast kvalifikatsiooni ja aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6-12 kuuline stipendium määratakse töötamiseks ning praktiseerimiseks Saksamaa ülikoolides, uurimisasutustes, ettevõtetes, ministeeriumides, organisatsioonides. Stipendiumi ei ole võimalik kasutada eesmärgiga kaitsta doktoritööd Saksamaa ülikoolides. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt jt, kes on seotud keskkonna ja looduskaitse valdkondadega Eestis või Euroopa Liidus.

Valik keskkonnaga seotud teemasid: keskkonnakaitse, veetöötlus, looduskaitsealad, bioloogia, geoloogia, jäätmekäitlus, põllumajandus vs keskkond, taastuvenergiaallikad, kütuste termiline muundamine, energeetiliste seadmete efektiivsuse tõstmine, hoonetehnika (HVAC), passiivmajad, jõuallikate efektiivsuse tõstmine, seadmete automaatika parendamine, keskkonnaga seotud seadusandlus, linnaplaneerimine jne. Seega on need väga paljud erinevad erialad, mida saab keskkonnateemaliste eesmärkidega siduda.

Vajadusel abistab DBU stipendiaate sobiva enesetäiendamise koha leidmisel Saksamaal. DBU poolt on stipendiumiperioodil tagatud tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustus. Stipendiumiperioodi esimestel nädalatel korraldab DBU Saksamaal saksa keele intensiivõppe kursuse.

Stipendiumi suuruseks on 1250.- eurot kuus.

Kriteeriumid taotlejale:

  •  Magistriõpe lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui 3 aastat tagasi
  •  Eesti kodakondsus
  •  Alaline elukoht Eestis

 

Taotlus esitatakse on-line keskkonnas, mille kasutajaks taotleja ennast registreerib. Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles:

  •  CV
  •  Projekti, töö, uurimisteema detailne kirjeldus (kuni 3 lk)
  •  Kõrgkooli diplomi koopia
  •  Juhendaja soovituskiri
  •  Tõend keeleoskuse kohta (kui on olemas

 

On-line taotlusi võetakse tänavu vastu kuni 01.08.2018. a.