Esmaspäeval, 1. detsembril algusega kell 15 annab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Estonia Teatri talveaias üle preemiad „Keskkonnateo” konkursi võitjatele.

Tänavu korraldas Keskkonnaministeerium „Keskkonnateo” konkurssi juba viiendat korda. Hindamiskomisjon selgitas võitjad kolmes kategoorias: "Aasta keskkonnategu", kus kandideerisid avalikkuse keskkonnateadlikkust suurendanud teod; "Aasta keskkonnateoke", kus võistlesid laste- ja noorte keskkonnaharidusega seotud projektid ning "Aasta keskkonnategija", kus konkureerisid keskkonnasõbralikkusega silma paistvad ettevõtted.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on Keskkonnaministeeriumi eesmärk selle konkursi kaudu propageerida keskkonna- ja loodushoidu ning tunnustada neid, kes seda teevad. „„Aasta keskkonnateo” konkurss ongi nüüd meie jaoks kui lakmuspaber, mis näitab üksikisikute kui ka asutuste keskkonnateadlikkuse suurenemist, sest konkursi vastu on suur huvi ja osalemiseks esitatud ettevõtmised järjest kaalukamad,” lausus minister Tamkivi.

Tamkivi hindas eriti tänuväärseks seda tööd, mida õpetajad lastega looduse tundmaõppimisel ja loodusest hoolimisel teevad, sest nii kasvavad väikestest Jukudest keskkonnasõbralikud Juhanid, kes metsa alla rämpsu ei poeta ja ka näiteks ettevõtjatena keskkonnasõbralikku tootmist juurutavad.

Keskkonnateo ja -teokese kategooriates võistlevate projektide vahel jagatakse 80 000 krooni suurune auhinnaraha. Kuna sel aastal konkureeris aasta keskkonnateo ja aasta keskkonnateokese auhinnale mitu tugevat projekti, siis otsustas hindamiskomisjon anda kummaski kategoorias välja kaks peapreemiat ehk jagada auhinnafond võrdselt nelja parema kandidaadi vahel.

„Aasta keskkonnategu 2008” peapreemia ja 20 000 krooni saavad:
- MTÜ Fenolo www.looduskalender.ee veebikaamerate (Kurekaamera, Kotkakaamera, Sea TV) projekti idee ja teostamise eest;
- Rainer Nõlvak ja tema meeskond “Teeme ära!” prügikoristuskampaania korraldamise eest.

„Aasta keskkonnateoke 2008” peapreemia ja 20 000 krooni saavad:
- Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Viljandi maakonna õpilastele 1.-6. klassini keskkonnahariduse programmi koostamise eest, mis ühtlustaks maakonna koolide loodus- ja keskkonnahariduse taset;
- Pühajärve Põhikool õpilasprojekti “Pühajärve Põhikool keskkonnateadlikumaks” eest, mille käigus toimusid tunnid väljaspool kooli ning pesakasti paigutati veebikaamera, mille abil elati kaasa Tihase Tiina ja Metstiku Märdi tegemistele.

„Aasta keskkonnategija 2008” laureaadi tiitli ja keskkonnamärgise kasutamise õiguse saavad:
- AS Ecoprint tervikliku keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise ja keskkonnasõbraliku trükiteenuse Roheline Trükis eest;
- OÜ Silbeti Plokk poorbetoonist seinaplokkide tootmise eest, mille tehnoloogia vähendab loodusliku savi ja lubjakivi kasutamist, sest taaskasutatakse elektritootmisest ülejäänud põlevkivituhka.

Keskkonnaministeeriumi tänukirjaga tunnustatakse järgmisi silmapaistvaid keskkonnategusid ja -tegijaid:
1) kategoorias "Aasta keskkonnategu":

- Viljandi Linnavalitsus, keskkonnasäästliku tehnoloogia leidliku kasutamise eest Viljandi linna muruväljakute uuendamisel;
- MTÜ Ökokratt, rahvusvahelise keskkonnamüra-teemalise konverentsi korraldamise eest;
- Jüri Ratas, algatuse eest hakata korraldama Euroopa Rohelise Pealinna konkurssi.

2) kategoorias "Aasta Keskkonnateoke":
- Kristiine Rebane (Sampo Pank), Tuuli Keerberg (Ragn-Sells) ja Mairi Enok (Lehola keskkonnahariduskeskus) projekti eest, mille käigus valmis Tallinnas Lehola lasteaia õuesõppemajake, mida saavad keskkonnaharidustundideks kasutada kõik Tallinna lasteaiad;
- MTÜ Türi Avatud Noortekeskuses koondunud keskkonnahuvilised noored (Sänni Noormets, Annika Nõulik, Jaanus Polli, Martin Urve, Andrus Lukjanov, Janell Lohvart, Reino Mänd, Tanel Eensoo, Maria Wagner, Eret Püvi ja Agnes Müürsepp) noortele mõeldud keskkonnateemaliste uurimis- ja teavitustööde läbiviimise eest.

Kategoorias "Aasta keskkonnategija":
- AS Eskaro esimese Eestis EÜ ökomärgisega pärjatud laevärvi Primo 2 väljatöötamise eest;
- AS Ökosil Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimisprojekti eest.

Keskkonnaministeeriumi korraldatavale “Aasta keskkonnateo” konkursile laekus kokku 29 tööd ja projekti peaaegu kõikidest maakondadest. Keskkonnateo ja -teokese tiitlitele võis kandidaate esitada igaüks, lubatud oli ka enda kandidatuuri ülesseadmine. Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte esiletõstmiseks sai ettepaneku teha kas ettevõte ise või erialaliit.

Konkursile esitatud töid hindas kaks źüriid, kuhu kuulusid looduskaitse- ja keskkonnakorralduse ala spetsialistid, valitsusväliste organisatsioonide esindajad, Keskkonnaministeeriumi töötajad ja ettevõtlusega seotud isikud ning ka ajakirjanduse esindajad.