Juuli alguses toimus Põhja-Itaalias, Damanhuris, Globaalse Ökokülade Võrgustiku Euroopa organi­sats­iooni (GEN-Europe) kokkutulek. GEN-Europe koondab ligi sadat kogukonda Euroopas, Lähis-Idas ning üha enam ka Aafrikas.

Sel aastal oligi üheks peateemaks Aafrika esile kerkimine. Senegalis, kus on ökokülade põhi­mõt­teid tasapisi juba 10 aastat tutvustatud, loodi maailma esimene riiklik ökokülade agentuur ning juuni lõpus ka ökokülade ministri ametikoht.

Plaa­nis on pooled Senegali külad (ligi 14 000 küla) muuta ökoküladeks, mis Senegalis tähen­dab puurkaeve, metsaistutamist stabiilsema ja ja niiskust hoidva ökosüsteemi loomiseks, aga ka inimeste eneseteostamise võimaluste suuren­damist läbi päikeseelektri, interneti jt tehnoloo­giate.

aafrika kogukonnad
Adama Ly (Senegal) saamas GEN’i iga-aastast auhinda. Keskel on GENi president Kosha Anja Joubert (Lõuna-Aafrika/Saksamaa). Paremal on Macaco Tamerice (Damanhur/Itaalia). Foto: Kogukonnad 6

Lõuna-Aafrika Vabariigis on neid mitmeid, aga isegi Kongos, mis veel 10 aasta eest oli tõeliseks 'pimeduse südameks' oma kodusõjaga, on teoksil mitu ökokogukonna-laadset algatust. Sel aastal osales kokkutulekul Lua Kekana, kes on pärit Kongost ning püüab nüüd seal igal aastal käies ökokülade projekte aidata.

Kahe aasta pärast on Aafrika võrgustik loodeta­vasti nii kaugel, et saab moodustada omaette organisatsiooni – GEN-Africa. Oleks tore, kui ka Eesti arengukoostöö ühendused osaleksid tulevi­kus Aafrika ökokülade võrgustiku ülesehi­tami­ses.

Teiseks ja eelmisega seonduvaks peateemaks oli kokkutulekul traditsiooniliste, sh põlisrahva küla­de ning ökokülade lähendamine. Suure rahvus­vahelise kogemusega töörühm pani kirja juhised, milles kutsutakse traditsiooniliste külade ja öko­kü­lade võrgustikke omavahel dialoogi astuma, sest mõlemal on teineteisele päris palju pakkuda.

GEN-Europe president Kosha Joubert käis välja suurepärase mõtte, et sellisest koostööst võiks alguse saada ka globaalse Põhja ja Lõuna lepitus ning lähenemine, sest arenenud Põhjal on Lõuna küladelt palju õppida sotsiaalse sidususe ning lihtsate tehnoloogiate osas, samas kui Põhja kogukonnad saavad Lõunaga jagada oma teadmisi ja ka rahalisi vahendeid elu edendavate tehnoloogiate vallas.


Vaata lisaks Eesti Ökokogukondade Ühenduse ajakirja Kogukonnad.