Eestimaa Looduse Fond (ELF) korraldab 18. aprillist kuni 20. aprillini Tartus rahvusvahelise konverentsi "Mires and Wilderness" / "Sood kui põlisloodus", mille ülekannet saab täna, 19. aprillil jälgida interneti vahendusel.

Konverentsi eesmärgiks on tuua kokku sooteadlased ja spetsialistid ning huvilised, et arutada soode kaitse ja majandamise viimaste arengute üle ning vahetada informatsiooni ja kogemusi riikide vahel, teatas ELF.

Konverentsi teemadeks on soode kaitse, -majandamine ja -taastamine. Kajastust leiavad ka projekti "Eesti soode looduskaitseline hindamine" kahe aasta välitöödega saadud kogemused ja tulemused. Välitööde käigus inventeerisid teadlased, üliõpilased ja teised loodushuvilisikahe aasta jooksul 13 901 ala.

Kogu projekti eesmärgiks oli kaasa aidata Eesti sooalade elurikkuse kaitsele. Selleks viidi aastatel 2009-2010 läbi ulatuslik geobotaaniline inventuur, mille käigus kogutud andmete põhjal tehakse ettepanekuid märgalade kaitseks ja kasutamiseks.

Konverentsi ettekanded on inglise keeles.

Vaata konverentsi kava ELFi kodulehelt ja ülekannet siit.