Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli koostöös toimus esmakordselt sel suvel tudengitele, noorteadlastele ja noortele meeskondadele, kes oma äriideed ellu tahavad viia, mõeldud intensiivne programm. Programmi eesmärgiks oli praktikute abiga aru saada, kas ideel on reaalsel turul läbilöögivõimalust.

Üheksa aktiivse nädala jooksul said meeskonnad isikliku mentori, kuulata edukaid startup-ettevõtjaid ja presenteerida oma ideid ja tulemusi investoritele. Meeskondade peamiseks ülesandeks oli potentsiaalsetelt klientidelt saada ideele ja tootele tagasisidet ning leida reaalsed testkasutajad, kellega ideed turul testida.

"Mida varem selgub, et ideel ei ole piisavat turgu, seda parem, sest siis on võimalik oma aega ja ressursse uutesse väljakutsetesse investeerida. Ühe meeskonna idee takerdus Saksamaal välja antud patentide tõttu ja teise puhul selgus klientidega suheldes, et samaväärsed ja mugavad lahendused on juba kasutusel ja sääst oleks nende jaoks liiga väike," ütles programmi eestvedaja Henri Palmar, "kuid mõlemal juhul on meeskonnad saanud oma ideele suhteliselt lühikese ajaga reaalset tagasisidet ja see on oluline edasiminek."

Samas jõudsid kaks meeskonda reaalsete testklientideni ja ettevõtted olid nõus neid lahendusi oma äris kasutama. Sel nädalal on võimalik kahe meeskonna tooteid valitud kasutajatel Tallinnas ja Pärnus juba testida ning saadud tagasiside põhjal saavad meeskonnad teha uusi olulisi arendusotsuseid.

Kuigi Summer of Startups ametlik programm lõppes sellel nädalavahetusel, jätkavad korraldajad osalejatega koostööd ning edukamate projektidega tegeletakse edasi. Suvine programm oli üks TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse ning Tehnopoli algatatud Startup Garage tegevustest, mille raames õpetatakse ja toetatakse koostöös edukate ettevõtjatega linnakus olevaid noori aktiivseid meeskondi  oma äriideed  reaalsel turul testima. 


Rohkem infot meeskondade ja muude tegemiste kohta leiab www.startupgarage.eu lehel.