Kliimaministeerium saatis täna kooskõlastusele määruse eelnõu, millega muutuks 1. juulist strateegilise gaasivaru varumakse määr. Varumakse määr viiakse vastavusse tegelike kuludega, et tagada Paldiski LNG kai pidev valmisolek vastu võtta ujuvterminale. Tarbijale tähendab see alla 1% tõusu ehk aastas kokku ca 1.70 eur kodutarbija arvele. Uus varumakse määr on 64 senti megavatt-tunni kohta.

Muudatus tuleneb sellest, et varumakse hulka arvatakse nüüd ka Pakrineeme haalamiskaiga seotud halduskulud.

„Varumakse viimine tegelike kuludega vastavusse aitab tagada Pakrineeme haalamiskai pidevat valmisolekut vastu võtta LNG ujuvterminale, kui Eestis või regioonis peaks tekkima probleeme gaasivarustusega,“ selgitas energeetika asekantsler Jaanus Uiga. „Varumakse katab Pakrineemel sadamapidamise ja muud kulud, et ujuvterminal saaks kaid ilma tõrgeteta kasutada.“

Valdava osa (ca 70 %) varumaksest moodustavad Eesti ühe teravatt-tunnise strateegilise gaasivaru hoiustamisega seotud kulud. Varu hoitakse Lätis paiknevas regionaalses gaasihoidlas. Strateegilise gaasivaru suurus on pea kolmandik Eesti aastasest gaasitarbimisest.