Laupäeval, 16.augustil suri 95 aasta vanusena loodusliku maaviljeluse eestvedaja Masanobu Fukuoka.

Oma elutöö tulemusena töötas ta välja maaharimisviisi, mille nimetas looduslikuks maaviljeluseks. Kui tavaliselt farmerid küsivad, mida peaks tegema, et saak paremini kasvaks, siis Masanobu Fukuoka küsis vastupidi. Tema eelistas teha võimalikult vähe.

brokoli
Foto: Brokoli põhus (www.juured.ee)


Masanobu Fukuoka elutööks saanud looduslikku maaviljelust iseloomustavad tunnusjooned, mis eriti hästi peaksid sobima tegusale inimesele, kelle ei ole aega aia eest hoolitseda.


  • Mulda ei kobestata, sest taimed ja loomad (nt vihmaussid) saavad sellega ise suurepäraselt hakkama.

  • Keemilisi väetiseid ei kasutata. Väetistena toimib kogu põllul olev orgaanika (nt põhk). Ka köögijäätmeid eelistas Masanobu Fukuoka komposteerida põllul.

  • Umbrohi tuleb hoida kontrolli all, aga seda ei hävitata. Umbrohul on looduses oma roll.

  • Kemikaale ei kasutata taimehaiguste, kahjurite  ega ka umbrohu tõrjumiseks.

Masanobu Fukuoka sulest on ilmunud mitmeid raamatuid. Neist raamat „Ühe kõrre revolutsioon. Sissejuhatus looduslikku maaviljelusse", (2006 a.) on ka eestikeelsena ilmunud.

Looduslikust maaviljelusest on Bioneerile pikemalt kirjutanud ka Jaanus Viese: Köögiviljad kasvavad mitte midagi tehes .

Toimetas Katrin Lipp, keskkonnaportaal www.bioneer.ee

Allikad: treehugger.com, www.hot.ee/looduslikmaaviljelus, Bioneer: Köögiviljad kasvavad mitte midagi tehes