Swedbank kuulutas välja taotlusvooru, kuhu on oodatud laste ja noorte liikumist ning sportimist edendavad projektid. Taotlusvooru tähtaeg on 2. mai ja toetusfondi suurus on 30 000 eurot.

„Meie jaoks on tegemist juba traditsiooniks kujunenud taotlusvooruga, millega tahame rohkem lapsi ja noori liikuma innustada ning parandada nende sportimistingimusi. Praegusel hapral ajal on eriti oluline regulaarselt õues liikuda ja seeläbi ka oma vaimset tervist hoida,“ rääkis Swedbanki toetustegevuste juht Merje Klopets.

Rahastusele on oodatud kandideerima Eesti laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad organisatsioonid ja nende juba toimivad või uued programmid ja algatused. Rahastust taotleval projektil peaks olema selge eesmärk, sihtgrupp, oodatav mõju ja ajaline raam (elluviimine peaks toimuma kuni aasta jooksul rahastuse saamisest). Võimalusel võiksid olla kaasatud erinevad regioonid. Taotlusvoorus ei jagata üldist tegevustoetust.

Toetust võib taotleda konkreetsele programmile täies mahus või osaliselt (s.t et rahastus tuleb mitmest allikast). Seejuures on oluline, et eelarve oleks kulude lõikes lahti kirjutatud. Komisjoni liikmed jälgivad otsustamisel, et programm oleks selgelt lastele ja noortele suunatud, sisuliselt lahti kirjutatud ning eelarveline jaotus välja toodud, samuti et toetuse jagamisel oleksid esindatud erinevad spordialad ja regioonid. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on kuni 8000 eurot.

Taotlusankeedi täitmise tähtaeg on 2. mai. Lisainfot saab aadressilt spordiklubi@swedbank.ee. Toetusotsused teeb Swedbanki töötajatest ja panga spordiklubi esindajatest koosnev komisjon ning otsusest teavitatakse mai lõpuks.

Möödunud aastal said taotlusvoorust rahastuse Eesti Veespordialade Kool, Laskesuusatamise Föderatsioon, Eesti Paraolümpiakomitee, Toila valla spordi- ja kultuurikeskus, Eesti Aerutamisföderatsioon ja Eesti Võrkpalli Liit. Näiteks korraldati 8 etapist koosnev laskesuusatamise sari, töötati erivajadustega laste ja noorte üldhariduskoolide juhendajatele ja treeneritele välja koolitusprogramm ja soetati Veespordialade Koolile uued veepalliväravad.

Tervisliku eluviisi toetamine on osa Swedbanki jätkusuutlikkuse fookusest. Nii on Swedbank 2016. aastast alates toetanud noorte liikumis- ja spordiprojekte ning alates 2005. aastast Eesti Terviseradade rajamist ja arendamist.

Loe toetuspõhimõtetest lähemalt.