Swedbanki eesmärk on joondada panga äritegevus Pariisi kliimakokkuleppega. Sellised uuendused on osa Swedbanki äristrateegiast ning järjepidevast arengutööst. Nüüd astub pank järgmise sammu jätkusuutlikkuse teekonnal.

  • Majandus
  • 3. veebruar 2021
  • Foto: Swedpanki logo. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kliimamuutused on üks meie aja suurimaid väljakutseid. Swedbanki ajalugu, visiooni ja eesmärke silmas pidades aitame kaasa kliimamuutuste hoidmisele Pariisi kliimakokkuleppega ettenähtud tasemel ning panustame ÜRO säästva arengu (säästva arengu tegevuskava 2030) eesmärkide saavutamisesse. Sellest kahepoolsest kohustusest juhindume panga tegevuses ja kliimamõjude vallas ka pärast 2030. aastat. 2020. aastal uuendas Swedbank oma strateegilist suunda ja seadis jätkusuutlikkuse panga äristrateegia keskmesse.

„Oleme pühendunud nii jätkusuutlikkuse kui kliendikesksuse tagamisele, sest mõistame, et see, mis on pikas perspektiivis jätkusuutlik, on pikas perspektiivis ka kasumlik. Kõige olulisem, mida pangana teha saame, on olla kaasatud ühiskonnas toimuvate muutuste rahastamisse. Vahel aga on muutuste kannustamiseks tarvis millestki loobuda,” ütles Swedbank grupi kommunikatsiooni ja jätkusuutlikkuse juht Erik Ljungberg.

Varasemate juhiste kohaselt suuname ja julgustame kliente parandama oma kliimaalast tööd, joondama oma äristrateegiaid Pariisi kliimakokkuleppega, koostama aruandlust vastavalt TCFD (kliimaga seotud finantsteabe avalikustamise töörühma) soovitustele ning loobuma järk-järgult ebatraditsiooniliste fossiilkütuste kasutamisest.

„Suund on selge ja nüüd astume järgmise sammu. Oleme otsustanud hoiduda uute finantseeringute suunamisest ebatraditsiooniliste fossiilkütuste (sh põlevkivi ja -gaasi, Arktika nafta/gaasi ning õliliiva) tootmisesse ja kaevandamisesse. Samuti ei paku me uusi finantseeringuid uute nafta- või gaasimaardlate uurimiseks, välja arvatud juhul, kui ettevõte suudab kogu oma väärtusahela ulatuses näidata ja täita Pariisi kliimakokkuleppele vastavat ümberkorralduskava,“ selgitas Swedbank grupi jätkusuutlikkuse juht Fredrik Nilzén.

Oleme klientide jaoks alati olemas ning soovime, et ka ettevõtted teeksid vajalikke muudatusi, rikkumata seejuures kehtivaid kokkuleppeid. Jätkame suunavat dialoogi seoses eelmainitud tegevuste järk-järgulise lõpetamisega ning vajadusega arendada äristrateegiaid, mis on kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega.