22.–24. aprillil toimub Tallinna Ülikoolis Keskkonnaameti eestvõttel säästva arengu temaatika ja hariduse seoseid analüüsiv rahvusvaheline konverents. Konverentsi otseülekannet on võimalik jälgida veebis.

Eestis on väga tugev loodus- ja keskkonnahariduse traditsioon. On väga oluline, et suudaksime neid valdkondi ka edaspidi arendada, sest just loodusharidusest tuleb arusaamine, kuidas tegelikult inimene ümbritsevat mõjutab. Kogu maailm tunneb üha teravamalt seda, kuidas inimtegevus, eriti tarbimine, mõjutab meid ümbritsevat. Loodus väga kaua sellisele kasvavale survele vastu panna ei jaksa. See tõstab tugevalt just arengu säästlikkuse tähtsust.

„Inimeste vastutustunde, säästva käitumise, oma mõju analüüsimise oskuse arendamine on üks olulisemaid säästvat arengut toetava hariduse eesmärke. Me oleme püüdnud konverentsi kavva siduda väärtusküsimused ja loova mõtlemise arendamise, sest neist viimane peab toetama uuenduslikkust, samas kui esimene annab mõtetele suuna. Loomulikult on fookuses erinevad haridusasutused, aga ka mitmesugustes kogukondades säästva arengu heaks tehtav,“ sõnab konverentsi korraldustoimkonna liige ja Tartu Ülikooli Euroopa kolledži analüütik Marek Sammul.

Konverentsi peaesinejad on pikaaegse kogemusega säästva arengu hariduse professionaalid Arjen Wals (Holland), Gerben de Vries (Holland), Daniella Tilbury (Suurbritannia), Leon Robinson (Suurbritannia), Andre de Hamer (Holland), John Fien (Austraalia) ja Natalia Eernstman (Suurbritannia).

Kolme päeva jooksul jagavad oma kogemusi lisaks Eesti praktikutele ka eksperdid Rootsist, Soomest, Lätist, Poolast, Saksamaalt ja Türgist. Konverentsi päevakavaga saab tutvuda siin. Konverents toimub inglise keeles, plenaarsessioon tõlgitakse eesti keelde.

Konverentsi otseülekannet saab vaadata siinsel aadressil. Järelvaatamisvõimalus avaneb paari nädala pärast keskkonnahariduse portaalis www.keskkonnaharidus.ee.

Konverentsil saab uudistada ka Keskkonnaameti tellimusel valminud aktiivõppemeetodeid toetavaid õppevahendeid keskkonnahariduskeskustele. Tallinna Ülikooli Astra hoone I korrusel tutvustavad õppevahendite autorid savimaja valmistamise komplekti, rannaniidukohvrit (kus mh peitub ka ehe lehmakook); Lotte interaktiivset loodusmängu ning mänge sellest, kus on elu säästlikum ja mõistlikum ning kuidas toimib õiglane kaubandus; kätt saab proovida ka interaktiivse avastusraja tegemisel.

 

Konverentsi läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond programmi „Keskkonnahariduse arendamine“ kaudu.