OÜ Paikre sõlmib täna ehitustööde ja järelevalve lepingud, millega alustatakse Pärnu vana prügila katmistöid. Katmistööde maksumuseks on lepingute kohaselt 53 949 000 krooni ning järelevalve maksumuseks 1 224 000 krooni. Prügila katmistöid rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja OÜ Paikre.

  • Jäätmed
  • 5. august 2009
  • Prügilat pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Eelmise aasta septembris esitasime KIKi taotluse saamaks Ühtekuuluvusfondist toetust ning aasta lõpus saime ka positiivse vastuse,“ meenutab Paikre OÜ juhataja Teet Kurs. „Lepingute sõlmimine ja hangete korraldamine on võtnud oma aja, kuid selliste suurte projektide juures on see täiesti mõistetav.“

Prügila katmistööde hanke võitsid ühispakkumisega Nordecon Infra AS ja Napal AS ning  ehitustööde järelvalve hanke ühispakkuja Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland OY.

Plaanitud tööde käigus kujundatakse prügila keha ning kaetakse prügila nõlvad vettpidavate kihtide ja mullaga. Tööde lõppedes on prügila ala kaetud umbes meetripaksuse pinnaskattega. Projekti edasiste tegevuste raames rajatakse prügilast pinnavee juhtimise süsteem Pärnu linna reovee kanalisatsiooni ning ehitatakse tõkked, et vesi ei imbuks ümbritsevasse pinna- ja põhjavette. Samuti plaanitakse prügilas tekkiv gaas välja pumbata ja rajada Paikre sorteerimisjaama territooriumile väike kombijaam, kus prügila gaasist toodetakse elektrit ja soojust.

Rääma prügilasse lõpetati jäätmete ladestamine 2006. aasta juunis ning 2008. aasta lõpus allkirjastas KIKi juhatus rahastusotsuse, mille alusel eraldati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist prügila sulgemistöödeks ligi 130 miljonit krooni. Jäätmeseaduse kohaselt peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema tänaseks ladestamiseks suletud ning 2013. aasta 16. juuliks korrastatud.