20. mail tähistatakse rahvusvahelist metroloogiapäeva. 138 aastat tagasi, 20. mail 1875, sõlmiti Prantsusmaal 17 riigi poolt rahvusvaheline meetrikonventsioon, millega pandi alus rahvusvahelisele metroloogiaalasele koostööle. Metroloogia ehk mõõtmisteaduse ülesanne on tagada usaldusväärsed mõõtmistulemused. Rahvusvahelisel metroloogiapäeval tunnustatakse igapäevaselt metroloogiavaldkonnas tegutsevate inimeste tööd.

Käesoleva metroloogiapäeva teemaks on „Mõõtmine igapäevaelus“. Erinevad mõõtmised on tihedalt seotud meie igapäevaste tegevustega - näiteks kellaaja kontrollimine, kauba kaalumine, kütuse tankimine, vererõhu kontrollimine. Paljud mõõtevahendid on allutatud seaduslikule regulaarsele kontrollile, näiteks poekaalud, kütusetankurid, elektri-, soojus- ja veearvestid. Täpset mõõtmist peame iseenesestmõistetavaks.

Ülemaailmselt täiustatakse pidevalt erinevaid mõõteseadmeid ja -meetodeid. Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) koordineerib rahvuslike metroloogiainstituutide koostööd ning metroloogia-alast teadus- ja arendustegevust. Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon (OIML) koordineerib rahvusvahelist koostööd legaalmetroloogia valdkonnas.

Metroloogiapäeva kohta võib lugeda lisainfot: www.worldmetrologyday.org/

Eesti metroloogia keskasutuseks on AS Metrosert. Tegemist on riigile kuuluva äriühinguga, mis pakub metroloogia- ja sertifitseerimisalaseid teenuseid ja koolitusi ning hoiab ja arendab riiklikke mõõteetalone viies valdkonnas: mass, pikkus, temperatuur, alalispinge ja elektriline takistus.

Metroserdi allüksus Eesti Proovikoda on ainuõiguslik väärismetalltoodete standardproovi tõendaja Eestis ja väärismetalltoodete nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja. Metrosert esindab Eestit Euroopa metroloogia organisatsioonis EURAMET ja teeb koostööd BIPM-iga. Metroserdi laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.