Täna, 17. märtsil, toimub Tallinnas Kumu auditooriumis iga-aastane Infoühiskonna konverents, mille seekordseteks peateemadeks on „Roheline IT“ ja „Avaliku sektori roll sotsiaalses meedias“. Päeva peaettekande rohelise IT teemal teeb Graham Vickery Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonist (OECD).

Roheline majandus on üha kasvav trend, mille päevakajalisus nii riikide poliitikas kui ettevõtete jaoks kasvab jõudsalt. Seekordne konverents keskendub IT-le kui keskkonnasõbralike muutuste võimaldajale.

Sotsiaalsed võrgustikud, nagu Twitter, Facebook ja paljud teised, on oluliseks osaks tänapäevasest kommunikatsioonist. Milline on ja peaks olema aga riigiasutuste roll neis uutes suhtluskanalites on küsimus, mis seni vähe käsitlemist leidnud. Seetõttu keskendub konverentsipäeva teine pool just sellele suurele väljakutsele. Teema olemuse avab IT Kolledži õppejõud Linnar Viik.

Konverentsi on võimalik vaadata otseülekandes internetis (http://143323.edicypages.com/otseulekanne). Lisaks saab oma mõtteid avaldada ja esinejatele küsimusi esitada Twitteri keskkonnas (www.twitter.com/infoyhiskond).

Infoühiskonna konverents toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ja seda rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Rohkem informatsiooni konverentsi kohta: http://143323.edicypages.com/