Olukorras, kui eraisikule on tõukoera kutsika müük juhuslik tegevus ning tegevus ei vasta ettevõtluse tunnustele, maksustatakse kutsikate müügist saadud tulu kui vara võõrandamisest saadud tulu ja see tuleb tuludeklaratsioonil deklareerida.

Kasu vara müügist on müüdud vara ostuhinna ja müügihinna vahe. Saadud kasust on õigus maha arvata müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Kutsikate puhul siis oma kasvatatud asja ostuhind on koera kasvatamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulude summa. Kasu müügist maksustatakse tulumaksuga.

Tõukoera kutsikate kasvatamine kui ettevõtlus

Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsiv tegevus.

Ettevõtlusel on iseloomulikud tunnused:

  •           Tegevus on püsiva iseloomuga
  •           Tegevuse eesmärgiks on tulu saamine
  •           Isik  ise otsustab, kuidas, kellele, kus ja millal ta kaupa (tõukoera kutsikaid) müüb
  •           Pakub kaupa või teenuseid oma nimel iseseisvalt teistele isikutele – ostjatele, tellijatele
  •           Soetab ja remondib ettevõtluses kasutatavaid seadmeid, töövahendeid jms ehk teeb oma tegevuse - ettevõtluse tarbeks vajalikud kulutused
  •           Hangib ettevõtluse tarbeks materjalid, koeratoidu, ravimid jne omal kulul

Tulumaksuga maksustatakse ettevõtlusest saadud tulu, olenemata selle laekumise ajast. Ettevõtlusest saadud tulu tuleb deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E olenemata sellest, kas see on laekunud enne registreerimist äriregistris või peale registreerimist.

Vahe on selles, et tulumaksuseaduse kohaselt võib ainult äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud FIE teha oma ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi.

Seega kui kenneltegevusel on ettevõtluse iseloom, peaks enne tegevuse algust end registreerima äriregistris. Enne registreerimist saadud ettevõtlustulu tuleb küll deklareerida, aga ei ole lubatud enne registreerimist tehtud kulutusi maha arvata. Samuti tuleb saadud tulult maksta tulumaks ja ka sotsiaalmaks ning kohustatud isikul ka kohustusliku kogumispensioni makse.