Tartu ülikooli alla kuuluv Eesti mereinstituut (EMI) tähistas 2017. aastal 25. sünnipäeva. Sel puhul korraldab EMI 15. märtsil algusega kell 11 Tartu ülikooli aulas konverentsi „Eesti mereteadus 2018“.

  • Veemajandus
  • 14. märts 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Konverentsi eesmärk on jätkata 2007. aastal alustatud traditsiooni anda avaliku teadusürituse kaudu ülevaade Eesti mereuuringute seisust ja lähiaja arengusuundadest. Esinema on kutsutud Eesti juhtivad teadlased mereuuringute eri valdkondadest. Üritus on mõeldud nii mereteaduse valdkonnaga seotud asjatundjatele kui ka laiemale üldsusele.

Ühepäevasel konverentsil kuulatakse ära 14 plenaarettekannet ja kavas on ka posterisessioon. Muude teemade hulgas tulevad arutusele merevee hapestumise tagajärjed, kliimamuutuse ja võõrliikide mõju Läänemere ökosüsteemile, mereruumi planeerimise ja kumulatiivsete keskkonnariskide hindamine ning suurvetikate kultiveerimise võimalused Läänemeres. Üle 120 registreeritud osavõtjaga tõotab konverents kujuneda suurimaks eestikeelseks mereteaduse teemaliseks ürituseks viimase viie aasta jooksul.

EMI on Tartu ülikooli koosseisus olev suurim ja kõige laiema uurimisvaldkonnaga mereuuringuid teostav teadus- ja arendusasutus Eestis. Instituut asub Tallinnas ning sellel on lisaks osakondadele-allüksustele välibaase mitmel pool Eestis, neist olulisimad Saaremaal, Pärnus, Praagal ja Käsmus. Peale Läänemere baasuuringute teeb EMI ka riiklikku merekeskkonna seiret, uuringuid kalavarude hindamiseks ja kasutamiseks ning osaleb rahvusvaheliste teadus- ja keskkonnakaitse organisatsioonide töös (ICES, HELCOM). 

Lisateavet konverentsi kohta leiab TÜ Eesti mereinstituudi kodulehel.