19-22. veebruarini toimus Saksamaal Nürnbergis kahekümnendat korda maailma suurim mahetoodete mess Biofach, mida külastas ligi 46 000 külastajat. Taanile oli selle aasta mess suure tähendusega, sest just Taani valiti 2009. aasta maheriigiks. Pole ka imestada, sest aastas kulutab taanlane mahetoodete peale ligi 80 eurot, samal ajal kui rootslased kulutavad 42 eurot ja prantslased vaid 27 eurot.  

Esimesed konkreetsemad sammud mahepõllumajanduse suunas tehti Taanis 1987. aastal, kui võeti vastu maailma esimene maheseadus. Selle tulemusena loodi ka riiklik ökomärgis, mida tänaseks tunnevad 96% taanlastest.

Mahetoidu leidmine taani toidukaupluste lettidelt ei ole midagi keerulist. Tänaseks on pea kõik jaekaubanduse ketid teadvustanud ökotoodete olulisust ning tarbijate nõudmisi tervislikuma toidu järele. Seda kinnitab ka fakt, et 90% Taanis müüdavatest  mahetoodetest vahendatakse tarbijani läbi jaekettide ning mahetoodete turuosa moodustab 6,5 % kaubandusest. Seega on taanlased Biofachil saadud tiitli igati väärikalt ära teeninud.  

Neid numbreid lugedes tekib vägisi küsimus, mis on põhjuseks, et aastakümneid tagasi idealismist pakatavad esmased mahepõllumajanduspraktikad on tänaseks sellist edu saavutanud. Taani toiduaineteministri Eva Kjær Hanseni sõnade kohaselt on selle põhjuseks tugev era- ja riigisektori vaheline koostöö, mis on omakorda andnud mahetööstusele usaldusväärsuse ja läbilöögivõime. Samuti on oluline ka tihe koostöö väikeste ja suurte ettevõtete vahel, mis on võimaldanud teineteiselt õppida ning loonud sünergia turul läbilöömiseks.

Riigisisene ja rahvusvaheline koostöö teaduslike uuringute, kaubanduse ja kontrollsüsteemide vallas jätkub ka tulevikus. Näiteks on taanlaste initsiatiivil loodud  rahvusvaheline uurimiskeskus ICROFS – The International Centre for Research in Organic Food Systems.  

Lisaks mahetoodete edule koduturul, läheb suur osa taani mahetoodangust ka ekpordiks. Peamisteks ekspordiartikliteks on teraviljatooted, liha ning juurviljad, mis kokku moodustavad 84% kogu mahetoodete ekspordist.

Aasta maheriigi tiitel on kahtlemata mahetööstuse tippsündmus ning toob omakorda kaasa uusi ekspordivõimalusi. Praegu eksporditakse peamiselt Rootsi, Saksamaale ning Inglismaale, kuid peale Biofachi on tõenäoline, et ka teiste riikide jaekaubandusettevõtted tunnevad huvi taani mahetoodete vastu ja soovivad arendada koostööd. See omakorda suurendab väikeste ja suurte mahetootjate vahelist koostööd, sest ainult läbi sünergia suudetakse olla tugevad ja vastata rahvusvaheliste kaubanduskettide nõudmistele.  
 
_______________________________
Artiklis kasutatud faktid pärinevad Biofach (www.biofach.de) ja Økologisk Landsforening kodulehtedelt (www.okologi.dk).