15.–16. mail toimub esmakordselt Tartus Euroopa loodusteaduslike kogude konsortsiumi CETAF-i 45. aastakoosolek, mis toob Eestisse üle poolesaja loodusmuuseumi ja botaanikaaia juhi arutlema liikide ohustatuse ning avatud andmete olulisuse üle elurikkuse säilitamisel.

Aastakoosoleku juhatab sisse päev varem, 14. mail toimuv Eesti esimene taksonoomiapäev. Kui ennelõunasel eestikeelsel sümpoosionil antakse ülevaade liikidest Eestis ning nende ohustatusest, siis pealelõunases rahvusvahelises osas keskendutakse elurikkuse andmete avalikustamisele. Sümpoosioni inglisekeelset osa on kõigil võimalik veebi kaudu jälgida üle maailma.

“Liikide massiline väljasuremine inimtegevuse tagajärjel mõjutab kindlasti ka Eestit. Liigid kaovad loodusest, kuid et suurt osa Eestis elavaid liike me veel ei teagi, ei ole seda tihti ka märgata,” selgitas sümpoosioni korraldamise vajalikkust Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas Kõljalg.

Eesti esimene taksonoomiapäev toob kokku valdkonna parimad asjatundjad, kes uurivad eluslooduse liike ning loovad digitaalseid ja füüsilisi Eesti liikide andmekogusid. Samuti valmistuvad Eesti teadlased saadud andmete põhjal tegema regulaarseid ülevaateid Eesti liikidest. “Ka inimese huvides on oluline pöörata tähelepanu enam kui 30 000 liigile, kelle olemasolust Eestis teame, rääkimata neist, keda me veel ei tunne või ei näe,” rääkis Kõljalg.

Eesti teaduse teekaardi objekti NATARC, Eesti Loodusuurijate Seltsi ja Eesti Teaduste Akadeemia korraldatav “Eesti esimene taksonoomia päev: vähe uuritud ja ohustatud liigid” toimub 14. mail kell 10.00–18.00 Tartu Ülikooli raamatukogus.