Alanud 2019. aastal on Tallinnal kavas mitmeid samme linnaelanike kaasamise tõhustamiseks. 

Möödunud aastal käivitunud ruumiplaneerimise mobiilirakendus Avalinn leidis mitmel puhul kasutust, ühtlasi väljendati nõudlust veebipõhise versiooni järele. Rakenduse eesmärgiks on tutvustada avalikkusele linna visiooni ruumi arendamisel ning koguda avalikkuse hinnanguid ja ettepanekuid. Veebipõhise versiooni loomist kaaluma ajendab asjaolu, et ruumi illustreerivate skeemide, jooniste ja fotodega on mugavam tutvuda suurel ekraanil ning ka oma ettepaneku sisestamine toimub klaviatuuril hõlpsamini. „Avalinna veebiversioon ei peaks olema pelgalt mobiilirakenduse koopia, vaid samm lähemale eesmärgile, milleks on kõigi kaardipõhiste kaasamisrakenduste koondamine ühele platvormile,“ sõnas avalikkuse kaasamist kureeriv abilinnapea Züleyxa Izmailova.

Kaardirakenduste osas on teisigi uudiseid. Kevadel valmiva hoolduse, heakorra ja haljastuse infosüsteem saab omale kaardirakenduse, mille vahendusel saavad elanikud märkida kaardile oma tähelepanekuid heakorraprobleemidest. Rakenduse kaudu jõuavad tähelepanekud automaatselt Tallina Kommunaalameti töövoogu.

Kavas on täiendada Tallinna planeeringute registrit, mille abil saab jälgida detail- ja üldplaneeringute menetluskäiku. Registril on ka oluline kaasamise tööriist – saab märkida huvi pakkuva piirkonna seal algatatavate planeeringute teavituste saamiseks ja märkida end kaasatud isikuks. Kavandatav täiendus võimaldab saada teavitusi ka planeeringuga seotud keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud avalikest väljapanekutest ja aruteludest.

Abilinnapea peab oluliseks ka paremat koostööd erivajadustega inimeste ja nende esindusorganisatsioonidega. Plaanis on parandada kaasamist ehitusprojektide läbivaatamisse ja teenuste kujundamisse. „Enam kui kümnendik meie inimestest on moel või teisel erivajadusega ja peame oskama vaadata ruumi planeerimisele läbi nende silmade,“ osutas Izmailova.

Möödunud aasta tõi kaasa olulise hüppe Tallinna läbipaistvuses, kui omavalitsuste ja teiste organisatsioonide läbipaistvust hindav koostööplatvorm Dyntra paigutas Tallinna 18 Euroopa pealinna seas 3. kohale. Järgmiste sammude seas võib esile tuua kodulehe ligipääsetavuse parandamise vaegnägijatele ning kaasamise hea tava kehtestamise.