Tallinn ühines Euroopa linnu, omavalitsusi ja eraettevõtteid ühendava sihtasutusega Green Shift Europe (GSE). Ühenduse eesmärk on leida kliima soojenemise probleemile uudseid lahendusi, teatas Tallinna veebiportaal Tallinn.ee.

Abilinnapea Taavi Aas kirjutas 7. juulil alla memorandumile, mille kohaselt on Tallinn nüüdsest GSE ühenduse liige. Tallinn peab põhikirja kohaselt energiasäästlikkuse muutma oluliseks küsimuseks, mida edasises arengus arvestada.    

Kliima soojenemisega võitlemiseks tehakse ühenduses tihedat liikmetevahelist koostööd, mille edendamiseks luuakse üle-euroopaline digitaalne keskkond, mis sisaldab liikmete andmeid, uuenduslikke ideid ning juba kasutusel olevate lahenduste kirjeldusi.

GSE liikmed kasutavad innovaatilisi kommunikatsiooni- ja infotehnoloogialaseid lahendusi, et muuta ümbritsev keskkond loodussõbralikumaks.