Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt nõustub Tallinna linn osalema lihtpartnerina programmi INTERREG IV C välisprojektis „Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda“, mille eesmärgiks on leida võimalusi jäätmete tekke vähendamiseks ning aidata kaasa ja arendada omavalitsuste võimekust jäätmete taaskasutamisel.

  • Jäätmed
  • 16. märts 2012
  • Prügilat pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Veel hiljutise ajani oli peamine viis jäätmetest vabanemiseks nende ladestamine prügilates,“ selgitas Tallinna Keskkonnaameti juhataja Otto Popel. „Täna räägime üha rohkem sellest, et jäätmed saavad olla toormeks teistes tootmisharudes nagu soojuse- ja elektritootmine või siis ümbertöödeldud viisil, mis võimaldab neid uuesti kasutada,“ selgitas Popel. Tehnoloogia arenedes saab tänastest jäätmetest homne rikkus, mis ajendab turuosalisi tegema pingutusi, et need enda käsutusse ja kasutusse saada. „Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks, et vähemalt 50% tekkivatest jäätmetest leiaks taaskasutust ühel või teisel viisil.“

Osalemine projektis võimaldab Tallinna Keskkonnaametil saada informatsiooni selle kohta, kuidas teistes Euroopa Liidu Liikmesriikides on korraldatud tööd jäätmete käitlemisel. Samas on see hea võimalus võrrelda enda tehtut teiste tehtuga ja anda hinnang oma tegevusele. Koostöö teiste partneritega võimaldab ka tundma õppida neid majanduslikke ja juriidilisi mehhanisme, mida on teistes maades rakendatud, hinnata nende edukust ja seeläbi leida need mehhanismid, mis võimaldaksid antud tööd Tallinnas paremini korraldada.

Otsuse eelnõu kohaselt nõustub Tallinn programmi INTERREG IV C välisprojektis „Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda“, omafinantseerimisega aastatel 2012-2014 summas 11 222 eurot ja sildfinantseerimisega summas 63 592 eurot. Projektis osaleb peale Tallinna Keskkonnaamet veel 11 partnerorganisatsiooni erinevatest Euroopa Liidu riikidest.